รีเซต

กฟผ.แม่เมาะ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลใน จ.ลำปาง สนับสนุนงานป้องกัน "COVID-19"

กฟผ.แม่เมาะ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลใน จ.ลำปาง สนับสนุนงานป้องกัน "COVID-19"
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2563 ( 20:31 )
137
กฟผ.แม่เมาะ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลใน จ.ลำปาง สนับสนุนงานป้องกัน "COVID-19"

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เนื่องด้วยในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ได้เกิดการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า 2019 หรือ "COVID-19" โดยได้ปรากฏพบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ขณะที่การรักษายังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค หรือ ยาขนานใดมายับยั้ง สามารถทำได้เพียงแค่ประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการป่วยต่างๆ เท่านั้น ซึ่งการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการยับยั้งมิให้โรคติดเชื้อ "COVID-19" แพร่กระจายไปมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติได้พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ยังมีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลอื่นๆ เนื่องจากต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อและถึงแม้ในการปฏิบัติหน้าที่จะมีอุปกรณ์เฉพาะสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ แต่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ กลับกลายเป็นสิ่งหายากไม่สามารถจัดหาได้ตามจำนวนที่ต้องการ 

ด้วยเหตุดังกล่าว ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จึงได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากากป้องกันละอองฝอย Face Shield, ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก และตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบ นำบริจาคมอบให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการพยาบาล ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 "COVID-19" ได้มีการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามรายการดังกล่าว นายอำพล  กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และนายพนม  บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามหน่วยงาน กฟผ. แม่เมาะ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งมอบให้แก่สถานพยาบาลในจังหวัดลำปาง ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวสำหรับรองรับในการตรวจหาเชื้อ "COVID-19" รวมจำนวน 5 แห่ง ซึ่งได้ทำการมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 2 ตู้ แท่นกดเจลพร้อมเจลอนามัย จำนวน 2 ชุด และหน้ากากป้องกันละอองฝอย (face shield) จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลแม่เมาะ, มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 1 ตู้ แรงดันลบ จำนวน 1 ตู้ แท่นกดเจลพร้อมเจลอนามัย จำนวน 2 ชุด และหน้ากากป้องกันละอองฝอย จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลลำปาง, มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 1 ตู้ แท่นกดเจลพร้อมเจลอนามัย จำนวน 2 ชุด และหน้ากากป้องกันละอองฝอย จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลเกาะคา, มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบ จำนวน 1 ตู้ แท่นกดเจลพร้อมเจลอนามัย จำนวน 3 ชุด และหน้ากากป้องกันละอองฝอย จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 1 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลงาว  

ทั้งนี้ สำหรับตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกและแรงดันลบ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการแพทย์ ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีการประดิษฐ์และพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยก่อนนำส่งตรวจ โดยตู้เก็บสิ่งส่งตรวจดังกล่าว จะมีลักษณะเป็นตู้กล่องสี่เหลี่ยมทรงสูง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง 2 เมตร ผลิตจากแผ่นอะคริลิกใส หนา 6 มิลลิเมตร มีความแข็งแรงและสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก และภายในตู้จะมีช่องถุงมือสำหรับเก็บสารคัดหลั่งซีลติดไว้กับตัวตู้อย่างแน่นหนา สำหรับการใช้งานตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในตู้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบ บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านนอกและผู้ป่วยจะอยู่ภายในตู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสจากผู้ป่วยแพร่กระจายออกไปในอากาศได้โดยตรง ซึ่งภายในตู้จะมีระบบกรองฆ่าเชื้อในอากาศก่อนจะทำการปล่อยอากาศจากภายในตู้ออกมาสู่ด้านนอก โดยการปฏิบัติงานผ่านตู้เก็บสิ่งส่งตรวจนี้ จะสามารถสร้างความปลอดภัย และช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง