รีเซต

บ.อุปกรณ์ประปา ร้อง เทศบาลเบี้ยวค่าสินค้า 16ปีสั่งซื้ออย่างเดียวแต่ไม่จ่าย อ้างรองบ

บ.อุปกรณ์ประปา ร้อง เทศบาลเบี้ยวค่าสินค้า 16ปีสั่งซื้ออย่างเดียวแต่ไม่จ่าย อ้างรองบ
ข่าวสด
12 กันยายน 2563 ( 15:14 )
127
บ.อุปกรณ์ประปา ร้อง เทศบาลเบี้ยวค่าสินค้า 16ปีสั่งซื้ออย่างเดียวแต่ไม่จ่าย อ้างรองบ

เจ้าของบริษัทอุปกรณ์ประปา ร้อง เทศบาลเบี้ยวค่าสินค้า 16ปีสั่งซื้ออย่างเดียวแต่ไม่จ่าย อ้างรองบ

 

วันที่ 12 ก.ย. นางยุวดี เทิดทัยวรกิจ อายุ 61 ปี หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.แมกเนติก เลขที่ 98/40 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง น.ส.ศิริพร บัวแก้ว อายุ 37 ปี ผจก.บัญชีของบริษัท และ นายไกรสร ชูเพชร ทนายความประจำตัว นำเอกสารหลักฐานพร้อมด้วยหนังสือ ซื้อขายสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ประปา ใบส่งของ และใบวางบิล ปี พ.ศ.2546 -2561

 

เดินทางเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม ต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.ตรัง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำ จ.ตรัง หรือ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และการทำนิติกรรมระหว่างเทศบาล ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง

 

 

นางยุวดี กล่าวว่า สืบเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 - 2561 ทางเทศบาล ต.โคกหล่อ ได้สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จากบริษัทจำนวนหลายครั้ง รวมราคาค่าสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ประปา เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 8 แสนบาท ภายหลังที่เทศบาล ต.โคกหล่อได้สั่งซื้อและรับมอบสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ประปาไปแล้ว ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ได้ทวงถามให้เทศบาล ต.โคกหล่อ ให้ชำระเงินค่าราคาสินค้าเรื่อยมา

 

แต่ทางเทศบาล ต.โคกหล่อ บ่ายเบี่ยงการชำระค่าสินค้าตลอดมาโดยให้เหตุผลว่า เงินงบประมาณที่จะชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ร้องเรียนนั้นทางเทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว และ อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีการชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด 

 

นางยุวดี กล่าวต่อว่า วันที่ 4 มี.ค.59 ได้มอบอำนาจให้ทนายความดำเนินคดีกับผู้ถูกร้อง โดยผู้ถูกร้องเองก็ให้การในชั้นศาลยอมรับว่า ได้รับสินค้าจริง แต่ผู้ถูกร้องได้หยิบยกเรื่องอายุความในการฟ้องร้องคดีมาต่อสู้ อันเป็นเหตุทำให้ศาล จ.ตรังยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่า “ฟ้องของผู้ร้องเรียนพ้นอายุความ” จึงทำให้ผู้ถูกร้องไม่ต้องชำระค่าสินค้าดังกล่าวให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเนติกแต่อย่างใด

 

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเนติก มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก เทศบาล ต.โคกหล่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเนติก ซึ่งเป็นเอกชน ได้ให้ความเอื้อเฟื้อแก่ เทศบาล ต.โคกหล่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการสั่งซื้อสินค้าต่างๆเพื่อไปใช้ในการจัดระบบบริการสาธารณะ แก้ปัญหาสาธารณะต่างๆ

 

แต่เมื่อได้รับสินค้าไป กลับไม่ยอมชำระค่าสินค้าและนำข้อกฎหมายมาใช้เพื่อไม่ต้องชำระเงินดังกล่าวด้วย จึงมีข้อสงสัยว่า เทศบาล ต.โคกหล่อได้มีการตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2546 จนถึง ปีพ.ศ.2552 มีหรือไม่เพียงใดหรือมีการสั่งชำระค่าสินค้ามาแล้วแต่เงินดังกล่าวมีการทุจริตเอาไปเสียหรือไม่

 

 

นายไกรสร ชูเพชร ทนายความ กล่าวว่า อยากให้ ทาง ป.ป.ช.ตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไต่สวนข้อเท็จจริง ว่าการสั่งซื้อสินค้า (วัสดุอุปกรณ์ประปา) ในนามเทศบาล ต.โคกหล่อ มีการกระทำอันเป็นการทุจริตในการจ่ายเงินค่าสินค้าแก่ผู้ร้องเรียนหรือไม่ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือไม่ หากมีการกระทำดังกล่าว ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางกฎหมาย และทางวินัย ต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควร ได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่

 

ซึ่งเป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเนติกไม่รับชำระเงินค่าสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ประปา เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 8 แสนบาท หากดำเนินการไต่สวนแล้วพบว่า มีการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือ หน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควร ได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น จึงขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และให้ความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวตามหลักนิติธรรมต่อไป ข่าวคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง