รีเซต

ตรัง อบต.ปริง คัดกรองโควิด19 พ่อค้า แม่ค้า ปชช ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดควนปริง

ตรัง อบต.ปริง คัดกรองโควิด19 พ่อค้า แม่ค้า ปชช ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดควนปริง
77ข่าวเด็ด
8 เมษายน 2563 ( 00:48 )
253
ตรัง อบต.ปริง คัดกรองโควิด19 พ่อค้า แม่ค้า ปชช ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดควนปริง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วางมาตรการเข้มป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยประชาชนและพ่อค้า แม่ค้า ต้องผ่านจุดคัดกรอง ก่อนที่จะขายสินค้าและซื้อสินค้า นับว่าเป็นแห่งแรกของจังหวัดตรัง ที่มีการป้องกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้ซื้ออาหารที่ปลอดภัย

 

ที่จุดคัดกรองตลาดควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายทักษิณ รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนายธนพงษ์ สัญวงษ์ กำนันตำบลควนปริง ตั้งจุดคัดกรองที่ตลาดซึ่งประชาชนเดินทางมาซื้ออาหาร ชนิดต่างๆ ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ เนื้อหมู เนื้อไก่ อาหารทะเล กันเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่ อีกทั้งยังอยู่ตรงข้ามกับโรงงาน ที่มีพนักงานและประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้ากัน เพื่อนำไปบริโภคภายในครัวเรือน

ทั้งนี้นายทักษิณ รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาประจำที่จุดคัดกรองบริเวรตลาด พร้อมทั้งได้ออกประกาศเพื่อให้ประชาชนและพ่อค้า แม่ค้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้การจำหน่ายอาหารมีความสำคัญอย่างมาก จึงต้องมีมาตรการเข้มงวด หากพ่อค้า แม่ค้า หรือประชาชน ป่วยแล้วมาขายสินค้าหรือเดินซื้ออาหารภายในตลาดสด ก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง หากมีผู้ติดเชื้อ ก็ต้องมีการปิดตลาดและทำความสะอาด ดังนั้นเพื่อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้าและประชาชน ที่มาขาบสินค้าหรือมาจับจ่ายซื้อสินค้า ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง และต้องใส่หน้ากากอามันทุกคน หากไม่ใส่หน้ากากอนามัยทางเจ้าหน้าที่จะไม่ให้เข้าไปซื้อสินค้าภายในโดยเด็ดขาด และหากตรวจวัดอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนด ต้องนั่งพัก ถ้าหากอุณหภูมิยังไม่ลดให้เดินทางกลับบ้านทันที การเห็นความสำคัญของการคัดกรองบุคคลที่เข้าไปซื้อสินค้า นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง หากมีผู้ป่วย อาจแพร่เชื้อไปสู่อาหารได้ จึงต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างมาก นับว่าเป็นตลาดแห่งแรกของจังหวัดตรัง ที่มีการคัดกรองผู้ที่จำหน่ายสินค้าและซื้อสินค้า อีกทั้งนายธนพงษ์ สัญวงษ์ กำนันตำบลควนปริง ได้นำอาสาสมัครมาช่วยเหลือผลัดเปลี่ยนกันกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงอีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง