รีเซต

ฟิลิปปินส์ขึ้นแท่นประเทศแรกในเอเชีย ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับ 190

ฟิลิปปินส์ขึ้นแท่นประเทศแรกในเอเชีย ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับ 190
Xinhua
23 กุมภาพันธ์ 2567 ( 14:44 )
17
ฟิลิปปินส์ขึ้นแท่นประเทศแรกในเอเชีย ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับ 190

  (แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองเกซอนซิตีของฟิลิปปินส์ วันที่ 12 ม.ค. 2024) มะนิลา, 23 ก.พ. (ซินหัว) -- วันศุกร์ (23 ก.พ.) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) รายงานว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญายุติความรุนแรงและการคุกคามในสถานที่ทำงานอย่างครอบคลุมรอบด้านรายงานระบุว่าฟิลิปปินส์มอบสัตยาบันสารเพื่อรับรองอนุสัญญาว่าด้วยความรุนแรงและการคุกคาม 2019 (ฉบับที่ 190) แก่เซเลสเต เดรก รองผู้อำนวยการองค์การฯ เมื่อวันอังคาร (20 ก.พ.) ซึ่งทำให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ 38 ในโลกและประเทศแรกในเอเชียที่ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาฯ ฉบับนี้อนึ่ง สมาชิกอนุสัญญาฯ จะปรับใช้ยุทธศาสตร์ป้องกันและกำจัดความรุนแรงและการคุกคามในสถานที่ทำงานอย่างครอบคลุมและคำนึงถึงมิติเพศสภาวะภายใต้การปรึกษาหารือกับองค์กรนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นตัวแทน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง