รีเซต

GULF เผย "หินกอง เพาเวอร์โฮลดิ้ง "เริ่มนำเข้าก๊าซ LNG ครั้งแรกปริมาณ 6.2 หมื่นตัน

GULF เผย "หินกอง เพาเวอร์โฮลดิ้ง "เริ่มนำเข้าก๊าซ LNG ครั้งแรกปริมาณ 6.2 หมื่นตัน
ทันหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2567 ( 18:04 )
40
GULF เผย "หินกอง เพาเวอร์โฮลดิ้ง "เริ่มนำเข้าก๊าซ LNG ครั้งแรกปริมาณ 6.2 หมื่นตัน

#GULF #ทันหุ้น-บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2567 บริษัท หินกอง เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัดหรือ HKH ได้เริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นครั้งแรกในปริมาณ 62,000 ตัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าหินกอง หน่วยผลิตที่ 1 กำลังการผลิตตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ ในวันที่ 1 มี.ค. 2567 และนับเป็นเอกชนรายแรกของไทยที่นำ LNG เข้ามาในประเทศ 

 

นอกจากนี้ การนำเข้า LNG ยังเป็นการต่อยอดธุรกิจให้ครบวงจรระหว่างธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติและเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ

 

ทั้งนี้ HKH เป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้น 49% และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ถือหุ้น 51%และเป็นผู้ถือใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ(LNG Shipper License) ปริมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี ซึ่งในปี 2567 นี้ HKH มีแผนนำเข้า LNG ทั้งสิ้นประมาณ 0.64 ล้านตัน เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าหินกอง 

 

รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนในการจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการนำก๊าซธรรมชาติเหลวมาใช้บริการกับท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกด้วย

 

ก่อนหน้านี้ GULF ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566 เรื่องการลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระยะสั้นระหว่าง HKH กับ Gunvor Singapore Pte. Ltd. เพื่อจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหินกองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) กำลังการผลิตตามสัญญารวม 1,400 เมกะวัตต์(กำลังการผลิตติดตั้ง 1,540 เมกะวัตต์) 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง