รีเซต

พรุ่งนี้ 'บิ๊กตู่' ลุยกาญจนบุรี ตามดูการแก้ปัญหาน้ำ-ปรับภูมิทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำแคว

พรุ่งนี้ 'บิ๊กตู่' ลุยกาญจนบุรี ตามดูการแก้ปัญหาน้ำ-ปรับภูมิทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำแคว
มติชน
3 สิงหาคม 2565 ( 10:19 )
54
พรุ่งนี้ 'บิ๊กตู่' ลุยกาญจนบุรี ตามดูการแก้ปัญหาน้ำ-ปรับภูมิทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำแคว

พรุ่งนี้ ‘บิ๊กตู่’ ลุย ‘กาญจนบุรี’ ติตตามแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค-เกษตร-การปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแคว แลนด์มาร์กแห่งใหม่

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 4 สิงหาคม เพื่อติตตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและมีภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา และเป็นพื้นที่เขตเงาฝน ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน รวมทั้งขาดแคลนระบบชลประทาน ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง” 15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็น “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง

 

นายธนกรกล่าวว่า จากนั้น ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำบริเวณแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย อาทิ การดำเนินการด้านกฎหมาย การลดมลภาวะทางเสียง การก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับแพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเรือชาวแพที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือโดยจัดสร้างจุดชมวิว Sky Walk บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ และพื้นที่สาธารณะของชาวเมืองกาญจนบุรี ตลอดจนจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ จัดทำเป็น Walking Street เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชาวกาญจนบุรี ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง