รีเซต

เตือน! พาเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป ใช้สูติบัตรแสดงตัวขึ้นเครื่องบินไม่ได้

เตือน! พาเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป ใช้สูติบัตรแสดงตัวขึ้นเครื่องบินไม่ได้
TNN ช่อง16
30 ธันวาคม 2565 ( 11:00 )
59
เตือน! พาเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป ใช้สูติบัตรแสดงตัวขึ้นเครื่องบินไม่ได้

เตือนผู้ปกครอง !พาเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป ใช้สูติบัตรแสดงตัวขึ้นเครื่องบินไม่ได้ ต้องใช้เอกสารฉบับจริงอะไรบ้างเช็กเลย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางข้ามจังหวัดโดยเครื่องบิน จึงขอเตือนผู้ปกครองเรื่องการเตรียมเอกสารของเด็กที่ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ โดยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี สามารถใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นฉบับจริง เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเดินทาง ดังนี้ 

1.สูติบัตร 

2.บัตรประจำตัวผู้พิการ 

3.ทะเบียนบ้าน

4.หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 

5.หนังสือเดินทาง (Passport)

สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ปี  จะต้องใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นฉบับจริง ดังต่อไปนี้ 

1.บัตรประชาชน 

2.ใบขับขี่ 

3.บัตรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ 

4.บัตรประจำตัวผู้พิการ 

5.หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 

6.หนังสือเดินทาง (Passport)  

7.บัตรประชาชนจิตอาสา

ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสาร สมาชิกลูกเรือ และผู้ถือบัตรเข้าพื้นที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง