รีเซต

พม.เราไม่ทิ้งกัน จัดทำครัวกลาง ลงพื้นที่ช่วยชาวคลองเตยเดือดร้อนโควิด แจกอาหารปรุงสุกสะอาด

พม.เราไม่ทิ้งกัน จัดทำครัวกลาง ลงพื้นที่ช่วยชาวคลองเตยเดือดร้อนโควิด แจกอาหารปรุงสุกสะอาด
มติชน
25 เมษายน 2563 ( 14:22 )
169
พม.เราไม่ทิ้งกัน จัดทำครัวกลาง ลงพื้นที่ช่วยชาวคลองเตยเดือดร้อนโควิด แจกอาหารปรุงสุกสะอาด

พม.เราไม่ทิ้งกัน จัดทำครัวกลาง ลงพื้นที่ช่วยชาวคลองเตยเดือดร้อนโควิด แจกอาหารปรุงสุกสะอาด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 เมษายน นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย กทม. เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกและจัดทำครัวกลาง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในเบื้องต้น แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “พม.เราไม่ทิ้งกัน” ตามแนวคิด “สำรวจให้พบจบที่ชุมชน” โดยมีผู้นำกลุ่ม จำนวนกว่า 200 คน เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ณ ลานกีฬาชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

นายปรเมธี กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน เพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุดในชุมชนนำร่อง 286 ชุมชน ของ กทม. ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับความเดือดร้อน

ในวันนี้ จึงได้มอบหมายตนเป็นหัวหน้าทีมลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย เพื่อพบปะและให้กำลังใจชาวชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟูชุมชนต่อไป พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่ายให้ชาวชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

 

นายปรเมธี กล่าวอีกว่า สำหรับชุมชนคลองเตย เป็นชุมชนแออัดอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดสภาวะการตกงาน ขาดรายได้ และเงินเดือนบางส่วนลดลง

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พอช. พร้อมกับสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย ได้ประสานความร่วมมือและดำเนินการขับเคลื่อนหาแนวทางการแก้ไขป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวง พม. พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยได้เตรียมแนวทางการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป ซึ่งประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 สามารถแจ้ง สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชม. ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง