รีเซต

เช็ก 3 กลุ่มวัคซีนที่ควรฉีดป้องกัน ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ลดเสี่ยงโรคระบาด

เช็ก 3 กลุ่มวัคซีนที่ควรฉีดป้องกัน ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ลดเสี่ยงโรคระบาด
TNN ช่อง16
27 ตุลาคม 2565 ( 15:21 )
14
เช็ก 3 กลุ่มวัคซีนที่ควรฉีดป้องกัน ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ลดเสี่ยงโรคระบาด

3 กลุ่มวัคซีนที่ควรฉีด ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องได้รับวัคซีนให้ครบก่อน ไม่ใช่เฉพาะวัคซีนโควิดอย่างเดียว แต่มีวัคซีนอื่นๆ ด้วย


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แนะนำก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ต้องรับวัคซีนที่จำเป็นให้ครบก่อน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงติดโรคระบาดหรือโรคประจำถิ่นและลดความเสี่ยงนำเชื้อต่างถิ่นกลับมา 

ที่สำคัญ เป็นการปฏิบัติตามกฎของบางประเทศที่กำหนดให้รับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าประเทศ อย่างเช่น วัคซีนโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันเป็นวัคซีนอีก 1 ชนิด ที่หลายประเทศกำหนดให้ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องมีประวัติการได้รับวัคซีนมาก่อน โดยข้อกำหนดแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน


3 วัคซีนที่ต้องฉีด ก่อนไปต่างประเทศ


สำหรับ 3 กลุ่มวัคซีน ที่ผู้เดินทางไปทางต่างประเทศควรได้รับ ประกอบด้วย


1.วัคซีนที่ควรได้รับทุกราย (Routine Recommended Vaccine) 


ซึ่งเป็นวัคซีนตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำการให้วัคซีนในผู้ใหญ่ทั่วไป ได้แก่ วัคซีนวัณโรค (BCG) วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) 

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (HB) วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนโปลิโอ (OPV, IPV) และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE)


2.วัคซีนที่แนะนำให้รับก่อนเดินทาง เลือกใช้ตามความเสี่ยง (Routine Recommended Vaccine for Travelers) 


โดยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้เดินทางแต่ละคน ซึ่งแพทย์จะคอยให้คำปรึกษาและพิจารณาตามปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะสุขภาพของผู้เดินทาง ความเสี่ยงที่จะสัมผัสโรค ประสิทธิภาพของวัคซีน ข้อบ่งชี้/ข้อห้าม ผลข้างเคียงของวัคซีน 

สำหรับตัวอย่างวัคซีนในกลุ่มนี้ เช่น วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนโรคไข้ไทฟอยด์


3.วัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนเข้าบางประเทศ (Routine/Mandatory Vaccine)


ซึ่งตามกฎอนามัยระหว่างประเทศกำหนดให้ฉีด "วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง" และ "วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น" ก่อนเข้าบางประเทศ ด้วย 2 เหตุผล คือ

1) ป้องกันบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เหลือง

2) ป้องกันไม่ให้โรคไข้เหลืองแพร่ระบาดจากพื้นที่เสี่ยงเข้าไปในประเทศอื่น

ทั้งนี้ ผู้เดินทางควรปรึกษาแพทย์อย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ก่อนการเดินทางต่างประเทศ และควรตรวจสอบข้อกำหนดการรับวัคซีนของประเทศปลายทางด้วย.


ข้อมูลจาก สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ภาพปกโดย Reuters , AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง