รีเซต

ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล 2566 ฟื้นกำลังซื้อ สร้างกำลังใจ ประชาชน

ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล 2566  ฟื้นกำลังซื้อ สร้างกำลังใจ ประชาชน
TNN ช่อง16
22 ธันวาคม 2565 ( 21:06 )
463
ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล 2566  ฟื้นกำลังซื้อ สร้างกำลังใจ ประชาชน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบหลากหลายมาตรการเพื่อให้ทันมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 


เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นกำลังซื้อ "ช้อปดีมีคืน ปี 66" ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ถึงวันที่ 15 ก.พ.2566 รวมระยะเวลา 45 วัน ให้สิทธิประโยชน์ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการไม่เกิน 40,000 บาท ครั้งนี้ได้ขยายเพิ่มให้ลดหย่อนค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นครั้งแรก เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวส่วนสินค้าและบริการ 10 ประการ ที่ไม่เข้าข่าย อาทิ สุรา ยาสูบ รถยนต์ เป็นต้น 


ส่วนมาตรการลดภาระค่าครองชีพ คือการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 ให้อัตราร้อยละ 15 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้  และขยายเวลาลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1 และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม ร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 เฉพาะราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 


ขณะที่มาตรการเติมเงินในกระเป๋า ธนาคารออมสิน มีโครงการวินัยดี มีเงิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกค้าที่มีวินัยทางการเงิน สำหรับลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท มีประวัติการชำระหนี้ดี ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับเงินรายละ 500 บาท ซึ่งสามารถกดรับสิทธิผ่าน MyMo ได้ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการชำระดีมีคืน สำหรับลูกค้าเกษตรกรที่เป็นหนี้ปกติ  จำนวน 3 ล้านราย จะได้รับการคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝาก และยังมีโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะเป็นหนี้ NPL หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ระยะดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ลูกค้าที่มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน จะได้รับเงินคืนรายละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และยังมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตาม ม.33 ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1.99 ในช่วง 5 ปีแรกจำนวน 15,000 ราย ไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท ตั้งแต่ ม.ค. 66 เป็นต้นไป


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีโครงการผ่อนดี มีคืน มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500,000 บาท และมีประวัติการชำระดี โดยได้รับบัตรกำนัล ฟรีมูลค่าสุงสุด 300 บาท ระยะดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 5,000 บาท 


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK มีมาตรการรับเงินคืน ร้อยละ 2 ของดอกเบี้ยจ่ายสะสมเป็นเวลา  2 เดือน โดยลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน


ด้านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มี มาตรการช่วยลูกหนี้ที่ประนอมหนี้กับ บสย. แล้ว และค้างชำระไม่เกิน 3 งวด จะได้รับการลดค่างวด ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566


ขณะที่กระทรวงพลังงานสั่งตรึงราคาน้ำมันทุกชนิดในช่วงวันที่ 24 ธ.ค. 2565- 3 ม.ค. 2566 รวม 11 วันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่ต้องการเดินทาง


กระทรวงคมนาคมเปิดให้วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 หมายเลข 7 หมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565   จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 และ ทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 


กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน ล็อต22 (New Year Grand Sale 2023)” ลดสูงสุดถึง ร้อยละ85 ร่วมกว่า 13 ล้านรายการ คาดช่วยลดภาระค่าครองชีพให้คนไทยทั้งประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คาดว่ารัฐบาลจะสูญเสียรายได้ รวม 1.86 หมื่นล้านบาท ช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบช่วงปีใหม่ได้ 2.78 แสนล้านบาท หรือช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 2566 ได้อีกร้อยละ 0.76 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง