รีเซต

วุฒิสภาเห็นชอบ บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ เป็นตุลาการศาลรธน.

วุฒิสภาเห็นชอบ บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ เป็นตุลาการศาลรธน.
TNN ช่อง16
13 กรกฎาคม 2563 ( 14:08 )
127
วุฒิสภาเห็นชอบ บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ เป็นตุลาการศาลรธน.

วันนี้ (13ก.ค.63) ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนให้ความเห็นชอบนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 12 วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 206 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 12 เสียงไม่ออกเสียง 11 เสียง

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือไม่น้อยกว่า 125 คะแนน จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่งแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กระทรวงแรงงาน ก่อนมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นปี  2552 ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดปี 2555 ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดปี 2561


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


ข่าวที่เกี่ยวข้อง