รีเซต

เปิดโปง "นักวิจัยการสูบบุหรี่และนิโคติน ป้องกันโควิด-19" มีความสัมพันธ์ยาวนานกับบริษัทยาสูบ

เปิดโปง "นักวิจัยการสูบบุหรี่และนิโคติน ป้องกันโควิด-19" มีความสัมพันธ์ยาวนานกับบริษัทยาสูบ
มติชน
1 พฤษภาคม 2563 ( 15:23 )
380
1
เปิดโปง "นักวิจัยการสูบบุหรี่และนิโคติน ป้องกันโควิด-19" มีความสัมพันธ์ยาวนานกับบริษัทยาสูบ

เปิดโปง “นักวิจัยการสูบบุหรี่และนิโคติน ป้องกันโควิด-19” มีความสัมพันธ์ยาวนานกับบริษัทยาสูบ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรานงานว่า ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เปิดเผยประวัติความสัมพันธ์ของ Jean-Pierre Changeux หัวหน้าทีมงานวิจัย ที่จะพิสูจน์สมมติฐานว่า นิโคตินจากการสูบบุหรี่ อาจจะมีผลป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 โดยงานวิจัย “สมมุติฐาน นิโคตินสำหรับ Covid-19 เกี่ยวกับการป้องกัน และการรักษา” “A nicotine hypothesis for Covid-19 with preventive and therapeutic implications” ซึ่งหัวหน้าทีมวิจัย Jean-pierre Changeux มีประวัติเกี่ยวพันกับธุรกิจยาสูบดังนี้

1.ในปี 1995-1998 รับทุนรวม 220,000 ดอลลาร์ จากสถาบันยาสูบ ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมกันสนับสนุนโดยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ 2.ในปลายทศวรรษ 90 เป็นที่ปรึกษา บริษัทเภสัชกรรม ที่เป็นบริษัทลูกของ บริษัทบุหรี่ อาร์ เจย์ เรย์โนล์ด 3.ในปี 2006/2007 เป็นที่ปรึกษาในงานวิจัยและตีพิมพ์ ที่สนับสนุนโดย บริษัทบุหรี่ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล

ศ.นพ. ประกิต กล่าวว่า บริษัทบุหรี่มีประวัติอันยาวนาน ที่ออกข่าวสนับสนุนการทำวิจัยถึงประโยชน์ของนิโคตินในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตวัคซีนเลิกสูบบุหรี่ แต่ไม่เคยพบว่านิโคตินในยาสูบมีผลดีต่อทางการแพทย์เลย ล่าสุดบริษัทบุหรี่ BAT ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษก็ประกาศว่ากำลังพัฒนาวัคซีนเพื่อใช้ป้องกันโควิด-19 จากใบยาสูบ และพยายามที่จะเชิญชวนรัฐบาลอังกฤษเพื่อให้เข้าร่วมการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 นี้ แต่รัฐบาลอังกฤษไม่ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบจึงเห็นตรงกันว่า การสร้างข่าวต่าง ๆ ของบริษัทบุหรี่เป็นการสร้างภาพและให้เกิดความหวังที่ไม่สามารถเป็นความจริงได้ เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่สูบต่อไปเท่านั้น ทั้งนี้ในข้อตกลงยอมความในคดีฟ้องร้องระหว่างอัยการรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ที่เรียกร้องให้บริษัทบุหรี่ชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่รัฐต่าง ๆ เสียไป ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวบริษัทบุหรี่ต้องยุบสถาบันยาสูบและสถาบันวิจัยที่สนับสนุนโดยบริษัทบุหรี่ เพื่อไม่ให้บริษัทบุหรี่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างความสับสนถึงอันตรายของการสูบบุหรี่และควันบุหรี่มือสอง

“ล่าสุดบริษัทบุหรี่ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล ก็ประกาศให้ทุน Foundation for a Smoke-Free World ปีละ 80 ล้านดอลลาร์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และจะให้ติดต่อกันเป็นเวลา 12 ปี เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ ๆ ซึ่งก็คือบุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นการพิจารณาข่าวสารงานวิจัยเรื่องบุหรี่และสุขภาพจึงต้องระมัดระวังว่าเป็นงานวิจัยที่มีแหล่งทุนจากบริษัทบุหรี่หรือไม่ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่น่าเชื่อถือ” ศ.นพ. ประกิต กล่าว

ศ.นพ. ประกิต กล่าว ข้อมูลอ้างอิงจาก 1.เว็บไซต์ https://exposetobacco.org/news/flawed-covid19-studies/ 2.เว็บไซต์ https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOBN8QNL 3.เว็บไซต์ https://publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/MSA-Overview-2019.pdf 4.เว็บไซต์ https://tobaccotactics.org/wiki/foundation-for-a-smoke-free-world/ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-278-1828

 

ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง