TrueID

ไขข้อกฎหมาย "สายเปย์" ให้เงิน สิ่งของ ทรัพย์สิน แก่ผู้อื่นไปแล้ว ขอคืนได้หรือไม่?

ไขข้อกฎหมาย "สายเปย์" ให้เงิน สิ่งของ ทรัพย์สิน แก่ผู้อื่นไปแล้ว ขอคืนได้หรือไม่?
TNN ช่อง16
18 พฤศจิกายน 2564 ( 14:24 )
40
ไขข้อกฎหมาย "สายเปย์" ให้เงิน สิ่งของ ทรัพย์สิน แก่ผู้อื่นไปแล้ว ขอคืนได้หรือไม่?

วันนี้ (18 พ.ย.64) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เปิดข้อกฎหมาย กรณี ให้เงิน สิ่งของ ทรัพย์สิน แก่ผู้อื่นไปแล้ว สามารถขอคืนได้หรือไม่ โดยระบุว่า

 

3 เหตุ “ผู้รับ” ประพฤติเนรคุณ ผู้ให้ขอคืนการให้ได้?

ผู้รับ : ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา

ผู้รับ : ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง

ผู้รับ : บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ยากไร้และผู้รับสามารถจะให้ได้

 

7 เหตุ “ผู้ให้” ใช้สิทธิ์ขอคืน การให้ไม่ได้

1.ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้

2.ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน

3.ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา

4.ให้ในการสมรส

5.ผู้ให้ ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณ

6.เวลาผ่านไปแล้ว 6 เดือน นับแต่ทราบเหตุประพฤติเนรคุณ

7.ผู้ให้ ฟ้องคดีหลัง 10 ปี นับแต่วันเกิดเหตุประพฤติเนรคุณ

นอกจากนี้ ทายาทของผู้ให้ ถอนคืนการให้ได้ กรณีผู้รับฆ่าผู้ให้ตาย/กีดกันผู้ให้ ไม่ให้ถอนคืนการให้ ตามมาตรา 532

 

 

อ้างอิง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 531 – 536

ประมวลกฎหมายอาญา (ป.อ.) 

 

ข้อมูลจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง