รีเซต

เกาหลีใต้พบอัตรา 'ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว' ทะลุ 20% ในปี 2022

เกาหลีใต้พบอัตรา 'ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว' ทะลุ 20% ในปี 2022
Xinhua
20 กุมภาพันธ์ 2566 ( 15:49 )
56
เกาหลีใต้พบอัตรา 'ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว' ทะลุ 20% ในปี 2022

โซล, 20 ก.พ. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (20 ก.พ.) สำนักงานสถิติเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าอัตราผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในประเทศปี 2022 เพิ่มขึ้น ขณะจำนวนประชากรผู้สูงอายุขยายตัวอย่างรวดเร็ว

สำนักงานฯ ระบุว่าอัตราผู้สูงอายุอยู่คนเดียว หรืออัตราส่วนครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่ตามลําพังต่อประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป อยู่ที่ร้อยละ 20.8 ในปี 2022 เพิ่มขึ้น 0.2 จุด จากปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 16 ในปี 2000 เป็นร้อยละ 18.5 ในปี 2010 และร้อยละ 19.8 ในปี 2020

สำนักงานฯ กล่าวว่าครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่ตามลําพังถือเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างยิ่งในเกาหลีใต้ เนื่องจากประเทศล้มเหลวในการพัฒนาระบบประกันสังคมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมชี้ว่าเกาหลีใต้ควรให้ความสำคัญในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวซึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวหรือซึมเศร้ามากขึ้นเมื่อไม่ได้อยู่อาศัยกับครอบครัว

จำนวนครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่ตามลําพังขยายตัวรวดเร็วกว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5 เท่า จาก 543,000 คนในปี 2000 อยู่ที่ 1,875,000 คนในปี 2022 ขณะจำนวนผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 2.7 เท่า จาก 3,394,000 คน มาอยู่ที่ 9,018,000 คน ในช่วงเดียวกัน

อนึ่ง อายุคาดเฉลี่ยของเกาหลีใต้ในปี 2021 อยู่ที่ 83.6 ปี เพิ่มขึ้น 0.1 ปี จากปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 76 ปี ในปี 2000 เป็น 80.2 ปี ในปี 2010 และ 83.5 ปี ในปี 2020 โดยมีการคาดการณ์ว่าผู้หญิงเกาหลีใต้มีอายุเฉลี่ย 86.6 ปี ในปี 2021 ซึ่งมากกว่าอายุคาดเฉลี่ยของผู้ชายถึง 6 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง