รีเซต

เงินอุดหนุนบุตร Vs เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม แตกต่างกันอย่างไร? คนมีลูกต้องรู้ไว้!

เงินอุดหนุนบุตร Vs เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม แตกต่างกันอย่างไร? คนมีลูกต้องรู้ไว้!
TeaC
25 กันยายน 2564 ( 08:59 )
3.4K
เงินอุดหนุนบุตร Vs เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม แตกต่างกันอย่างไร? คนมีลูกต้องรู้ไว้!

เงินอุดหนุนบุตร Vs เงินสงเคราะห์บุตร แตกต่างกันอย่างไร?  เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อสงสัยถึงสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนมีบุตร มีลูกต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องกัน

 

เงินอุดหนุนบุตร  คืออะไร?

 

เป็นเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิด มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูและคือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐช่วยออกค่าเลี้ยงบุตรให้คนละ 600 บาทต่อเดือน จนเด็กมีอายุถึง 6 ขวบ โดยเว็บไซต์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ระบุถึงคุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ ดังนี้ 

 

คุณสมบัติ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

 

 • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
 • ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
   

 

* หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

 

 

 

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม คืออะไร?

 

โดยประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับบุตรของผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน

 

คุณสมบัติ ผู้ปกครอง ที่มีสิทธิ

 

 • สัญชาติไทย
 • อาศัยอยู่ด้วยกันกับเด็ก
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กไว้ในความอุปการะ

 

คุณสมบัติ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

 

 • สัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี ต่อคน
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

 

 

 

 

และนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง เงินอุดหนุนบุตร และ เงินสงเคราะห์บุตร หากคุณพ่อคุณแม่ตรงตามเงื่อนไขสามารถยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนดไว้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ได้จะได้แบ่งเบาภาระได้อีกทาง

 

 

ภาพ : pixzabay โดย mario0107

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง