รีเซต

โปรดเกล้าฯ โยกย้ายอธิบดี - ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ภูเก็ต ชัยภูมิ

โปรดเกล้าฯ โยกย้ายอธิบดี - ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ภูเก็ต ชัยภูมิ
TNN ช่อง16
17 มิถุนายน 2563 ( 17:08 )
211
1
โปรดเกล้าฯ โยกย้ายอธิบดี - ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ภูเก็ต ชัยภูมิ

วันนี้ (17 มิ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

 

1.นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

2. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

3.นายณรงค์ วุ่นซิ้ว พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

นอกจากนี้ ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

1.นายชยพล ธิติศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายมณฑล สุดประเสริฐ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (อธิบดี)

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง