รีเซต

เปิดข้อกฎหมาย สั่งสุนัขให้กัดผู้อื่น มีความผิดหรือไม่?

เปิดข้อกฎหมาย สั่งสุนัขให้กัดผู้อื่น มีความผิดหรือไม่?
TNN ช่อง16
6 กรกฎาคม 2565 ( 14:56 )
174
เปิดข้อกฎหมาย สั่งสุนัขให้กัดผู้อื่น มีความผิดหรือไม่?

หลายคนคงเคยประสบปัญหาเรื่องของสุนัขเพื่อนบ้าน ที่ได้สร้างความเดือดร้อน หรือไปไล่กัดคนอื่น รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ลักษณะนี้ เจ้าของมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่?

สำนักงานกิจการยุติธรรม ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับกรณีการสั่งสุนัขให้กัดผู้อื่น มีความผิดหรือไม่ โดยระบุว่า สุนัขทุกตัวไม่ว่าจะพันธุ์ไหน ขนาดตัวเท่าไร ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสุนัขที่ดุร้ายได้ การเลี้ยงดูสุนัขแล้วมันดันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือร่างกายของผู้อื่น หรือเจ้าของปล่อยให้สุนัขไปทำร้ายคนอื่นแบบนี้ สามารถเอาผิดเจ้าของสุนัขได้

ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 มาตรา 295  ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 

ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับ เลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหาย อย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น 

เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการ รักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อม จะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น   

อนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคล ผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๆ ก็ได้

มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ เจ้าของสุนัข จะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยให้กับผู้เสียหายด้วย.

อ้างอิง :

- ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 มาตรา 295

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433

- กฎหมายน่ารู้ : กฎหมายง่ายจัง ตอน สั่งหมากัด มีสิทธิ์ทั้งจำทั้งปรับ


ข้อมูลจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง