รีเซต

ตลาด mai ไฟเขียวหุ้น ITTHI เข้าเทรดพรุ่งนี้ -ราคา IPO ที่หุ้นละ 3.00 บาท

ตลาด mai ไฟเขียวหุ้น ITTHI เข้าเทรดพรุ่งนี้ -ราคา IPO ที่หุ้นละ 3.00 บาท
ทันหุ้น
21 มีนาคม 2566 ( 10:25 )
60
ตลาด mai ไฟเขียวหุ้น ITTHI เข้าเทรดพรุ่งนี้ -ราคา IPO ที่หุ้นละ 3.00 บาท

#ITTHI #ทันหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) ประกาศรับหุ้นบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ ITTHI เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันพรุ่งนี้ (22 มี.ค. ) ซึ่งกำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 3.00 บาท  ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 810 ล้านบาท

 

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ITTHI” ในวันที่ 22 มีนาคม 2566

 

 ITTHI ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ประเภท IET (Internet Every Thing) สำหรับ smart home โดยบริษัทว่าจ้างผู้ผลิตจากภายนอกผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างประเภท หลอดไฟ โคมไฟ และส่วนควบอื่น ๆ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “LIGHTTRIO” โดยรายได้ในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้จากการจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอีกร้อยละ 50 เป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ชั้นนำอื่นๆ  โดยลูกค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 76 เป็นกลุ่มลูกค้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ 

 

นอกจากนี้ ITTHI ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า “UNION CLEAN”  โดยในปี 2565 สัดส่วนรายได้การจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการติดตั้ง และรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และอื่นๆ ประมาณร้อยละ 98 : 2

 

 ITTHI มีทุนชำระหลังเสนอขาย 135 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลและผู้ลงทุนสถาบันตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 60 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 9 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อพนักงานของบริษัท 1 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 210 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 810 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) เท่ากับ 38.30 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (งวดปี 2565) เท่ากับ 21.15 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.08 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

**ระดมทุนขยายธุรกิจ

 

นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยม ทำให้ทุกสถานที่ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต ประหยัดพลังงาน มีบรรยากาศที่สวยงามและมีความปลอดภัย  ทั้งนี้เงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทเพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น  

 

  ITTHI มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มครอบครัวอัครบุญญาพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 73.33 และนายวีระศักดิ์ ขวัญมงคลพงศ์ ร้อยละ 0.74 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของ  บริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง