รีเซต

บทนำ : ใช้ให้ถูกทาง

บทนำ : ใช้ให้ถูกทาง
มติชน
23 พฤษภาคม 2565 ( 12:21 )
73
บทนำ : ใช้ให้ถูกทาง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้ นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยถึงผลที่จะเกิดขึ้นว่า ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% ยังเป็นยาเสพติด ในเรื่องการปลูกนั้น ผู้ที่ต้องการปลูก ไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมนำมาใช้ในการจดแจ้งการปลูกกัญชาเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งการขออนุญาตปลูกในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

รองเลขาฯอย.ระบุอีกว่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ส่วนอื่นๆ ของพืช เช่น ช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ฯลฯ ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 หากเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศ จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ยังต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง รวมทั้งนำเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัว ซึ่งหมายถึงการนำติดตัวผู้โดยสารเข้าประเทศ และการส่งทางพัสดุ/ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ต้องเป็นไปตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้น เช่น อาหาร และเครื่องสำอาง จะห้ามนำเข้า ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำกฎระเบียบ

ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญ ทางราชการควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบ และหากมีช่องว่างที่ต้องระมัดระวังก็ควรแก้ไข เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐฉวยโอกาสใช้เป็นเงื่อนไขเรียกรับประโยชน์จากประชาชน พืชกัญชาและกัญชงปลูกได้ง่ายในประเทศ ควรส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสุขภาพ ส่วนการนำไปใช้เพื่อความสนุกสนาน จะต้องดูแลไม่ให้เกิดผลเสียทางสุขภาพแก่ประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง