รีเซต

ส่งพระภิกษุเจอเคอร์ฟิว เหตุปลีกวิเวกไร้สังกัด ประสงค์กลับพะเยาภูมิลำเนาเดิม

ส่งพระภิกษุเจอเคอร์ฟิว เหตุปลีกวิเวกไร้สังกัด ประสงค์กลับพะเยาภูมิลำเนาเดิม
77ข่าวเด็ด
5 เมษายน 2563 ( 18:01 )
58
ส่งพระภิกษุเจอเคอร์ฟิว เหตุปลีกวิเวกไร้สังกัด ประสงค์กลับพะเยาภูมิลำเนาเดิม

จังหวัดน่าน ผู้ว่าฯ สั่งให้ส่งกลับภูมิลำเนาถึงที่ตามประสงค์ เหตุพระภิกษุไร้สังกัด ออกปลีกวิเวกทำกิจเพื่อการศาสนา กระทบเดิมตั้งไว้หมายไปแม่จริม แต่คำสั่งบ้านเมืองห้ามเคลื่อนย้าย ไปต่อก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้ เหตุรถสาธารณะหยุดบริการ

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 5 เมษายน 2563 ที่วัดอภัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน รับมอบหมายโดยร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่าน เข้าติดตามความคืบหน้า และสอบถามความประสงค์ กรณีมีพระภิกษุจากจังหวัดพะเยา ขอพักจำวัดที่วัดอภัย ที่อยู่ใกล้สถานีขนส่งจังหวัดน่าน

เนื่องด้วยวัดอภัยอยู่ใกล้สถานีขนส่งจึงขอพักจำวัด เพราะการขนส่งสาธารณระหว่างอำเภอได้หยุดลงจากการสอบถามได้ความว่า เป็นพระไม่มีสังกัดวัด มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จังหวัดพะเยา ได้เดินทางทำกิจสงฆ์ไปหลายพื้นที่ ได้เดินทางมาจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563

ได้มาจำวัดที่วัดอภัย อำเภอเมืองน่าน มีความต้องการจะเดินทางต่อไปยังอำเภอแม่จริม ทางฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน และคณะชุมชนบ้านอภัย พร้อมคณะสงฆ์ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

เกรงว่าท่านจะมีความเสี่ยง เรื่องการติดเชื้อไวรัสโรคโคโรนา สายพันธุ์โควิด-19 อีกทั้งจะเป็นการฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดน่าน และอธิบายถึงสถานการณ์ บ้านเมืองและวิกฤตการณ์ที่ทั่วโลกประสบกัน และยังอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในภาวการณ์ปกติ หลังอธิบายเหตุและผลให้พระภิกษุรูปดังกล่าวทราบข้อมูล เข้าใจในสถานการณ์และภาวการณ์ มีความประสงค์ขอกลับภูมิลำเนาเดิม ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

แต่ด้วยการบริการรถสาธารณะได้หยุดให้บริการ จึงนำเรียนการดำเนินการไปยัง นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เพื่อชี้แจงข้อติดขัดที่เกิดขึ้น ตามการบริหารราชการตามลำดับ

เวลาต่อมาจากการอำนวยการของ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สั่งการให้จัดยานพาหนะให้พระภิกษุรูปดังกล่าว เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมตวามความประสงค์ โดยได้รับการสนับสนุนรถยนต์ จากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดน่าน พร้อมพลขับ ขับไปส่งให้ถึงที่หมายตามความประสงค์ของพระภิกษุรูปดังกล่าว

ทั้งนี้ทีมงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่าน และเทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินประสานไปยังพื้นที่ภูมิลำเนาดังกล่าวคือ วัดดอนมูล อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และนายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยประสานไปยังสาธารณสุขอำเภอจุน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  รับทราบและเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนและมาตราการของทางจังหวัดพะเยา ต่อไป

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง