รีเซต

เพิ่มสปีดเน็ตบ้าน-มือถือ จ่อสะดุด

เพิ่มสปีดเน็ตบ้าน-มือถือ จ่อสะดุด
มติชน
25 มีนาคม 2563 ( 03:58 )
192
เพิ่มสปีดเน็ตบ้าน-มือถือ จ่อสะดุด

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 โดยการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม รวมทั้งสนับสนุนการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบ ยังไม่ได้มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา เนื่องจากการใช้เม็ดเงินงบประมาณ ที่ต้องหักจากเงินที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาตที่ กสทช. กำหนด จนกว่าจะครบจำนวน และให้ กสทช. นำเงินส่วนที่เหลือส่งเป็นรายได้แผ่นดินนั้น ไม่สามารถทำได้

“ที่ประชุม กสทช. อาจต้องมีการพิจารณาถึงมาตราการดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลมีการสนับสนุนมาตรการทำงานจากที่บ้าน หรือเวิร์กฟรอมโฮม โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ได้ขอความร่วมมือสำนักงาน กสทช. เชิญผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมาประชุมหารือเป็นการเร่งด่วน เพื่อนำผลการประชุมนำเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจาณาในวันที่ 23 มีนาคม 2563” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (โมบาย บรอดแบนด์) เพิ่ม 10 กิกะไบต์ ต่อคนต่อเดือนนั้น คาดว่าจะสามารถสนับสนุนได้ประมาณ 50 ล้านเลขหมาย ซึ่งจะใช้เม็ดเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท หรือเดือนละประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึ่งให้หักจากเงินที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาตที่ กสทช. กำหนด จนกว่าจะครบจำนวน และให้ กสทช. นำเงินส่วนที่เหลือส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ส่วนการสนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (ฟิกส์ บรอดแบนด์) ให้ได้ระดับความเร็ว (ดาวน์โหลด) เป็น 100 เมกะไบต์ นั้น คาดว่า จะใช้เงินประมาณ 730 ล้านบาท โดย กสทช. จะหักเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินที่ต้องนำส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง