รีเซต

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก
TrueID
21 เมษายน 2566 ( 16:36 )
86
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก ซึ่ง โลก เป็นที่อยู่อาศัยของทุกสรรพชีวิต มาช่วยกันดูแลให้โลกใบนี้มีความสมดุล เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก

 

โลก เป็นที่อยู่อาศัยของทุกสรรพชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ธรณีภาค ได้แก่ ส่วนที่เป็นดิน หิน แร่  
  • อุทกภาค ได้แก่ ส่วนที่เป็นน้ำ
  • ชีวภาค ได้แก่ ส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และ
  • บรรยากาศ ได้แก่ ส่วนที่เป็นอากาศ

 

โดยทั้ง 4 ภาคนี้ ล้วนมีความสัมพันธ์กัน ตั้งแต่พื้นดินไปจนถึงชั้นบรรยากาศ หากระบบใดเสียสมดุล ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ

 

“ช่วยกันดูแลให้โลกใบนี้มีความสมดุล เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รักษาแหล่งกำเนิดของสรรพชีวิตให้สมบูรณ์ เพื่อแหล่งน้ำและผืนป่าได้หล่อเลี้ยง ให้ทุกสรรพชีวิตอยู่อย่างสันติสุข สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา ยังมีโลกที่น่าอยู่ใบนี้ตลอดไป”

 

 

ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ทรูปลูกปัญญา

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง