ทช.จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกรับ-ส่ง ขนย้ายสิ่งของ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยในโคราช

ทช.จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกรับ-ส่ง ขนย้ายสิ่งของ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยในโคราช
มติชน
28 กันยายน 2564 ( 11:38 )
7
ทช.จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกรับ-ส่ง ขนย้ายสิ่งของ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยในโคราช

กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุก รับ-ส่ง/ขนย้ายสิ่งของ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยใน จ.นครราชสีมา

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาและหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกให้บริการรับ-ส่ง ผู้ประสบภัย บนถนนทางหลวงชนบทสาย นม.4008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148 –บ้านปะคำ อำเภอด่านขุนทด, พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านตบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อย่างเร่งด่วน

 

 

ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและจะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง