ผู้ว่าฯ บึงกาฬ นำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง เนื่องในวันเฉลิมฯ

ผู้ว่าฯ บึงกาฬ นำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง เนื่องในวันเฉลิมฯ
มติชน
28 กรกฎาคม 2563 ( 08:49 )
30
ผู้ว่าฯ บึงกาฬ นำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง เนื่องในวันเฉลิมฯ

ผู้ว่าฯ บึงกาฬ นำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง เนื่องในวันเฉลิมฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่บริเวณหนองบ่อน้ำ บ้านนาแสงสาคร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับอำเภอศรีวิไล และองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนชาวบึงกาฬ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเหล่าพสกนิกร ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประมง ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ราษฎรในชนบทได้มีสัตว์น้ำจำพวกปลาน้ำจืดไว้รับประทาน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกที่จะช่วยลดการขาดแคลนสารอาหารให้กับราษฎร

โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี นำรองผู้ว่าราชการ คณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ กลุ่มพลังมวลชน และเยาวชนเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล รวมจำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 500,010 ตัว ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 3 ชนิดด้วยกัน คือ ปลายี่สกเทศ, ปลานิล, และปลาบึกจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายให้นำมาปล่อย โดยจังหวัดบึงกาฬได้พิจารณาเลือกพื้นที่หนองบ่อน้ำ อ.ศรีวิไล จากความเหมาะสมของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง