รีเซต

เปิดขั้นตอนการ 'กักตัว' เมื่อคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ

เปิดขั้นตอนการ 'กักตัว' เมื่อคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ
TNN ช่อง16
11 เมษายน 2563 ( 07:28 )
378
เปิดขั้นตอนการ 'กักตัว' เมื่อคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศที่เดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทย จะต้องถูกกักตัวตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน เมื่อถึงท่าอากาศยานแล้ว จะต้องดำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 4 เมษายน 2563 ดังนี้ 

มาตรการตรวจคัดกรอง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และตรวจคัดกรองอาการที่ประตูทางออก โดยผู้เดินทางทุกคน จะต้องสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น AOT เพื่อใช้ระบบรายงานตัวและติดตามอาการ รวมถึงการกรอกและตรวจสอบแบบ ต.8 

ทั้งนี้ผู้เดินทาง จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ 1 ผู้เดินทางที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  คือ คนที่เข้าข่ายเป็นผู้ที่เป็น หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเข้ารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ และแยกกักตามสมควรแก่กรณี

กลุ่มที่ 2 ผู้เดินทาง ที่ยังไม่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ให้ดำเนินการส่งตัว ณ สถานที่กักกันโรค ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น ( State Quarantine ) โดยในกรุงเทพมหานคร เช่น โรงแรมภัทรา พระราม 9 โรงแรม อีลีแกนท์ แอร์พอร์ท โฮเทล 

ส่วนในต่างจังหวัด เช่น โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  อาคารรับรองสัตหีบ บริเวณอ่าวดงตาล จังหวัดชลบุรี 

ทั้งนี้ มาตรการกักกันตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ มีขั้นตอน คือ 

1. ผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกคน จะถูกกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ สถานที่กักกันโรคที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น (State Quarantine) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ถัดจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทย

2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่กักกันโรค ทำการตรวจคัดกรองอาการไข้ และสอบถามอาการทางเดินหายใจทุกวัน

3. ผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกคน จะต้องถูกเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจ ส่งตรวจทางห้องฏิบัติการ เพื่อหาเชื้อไวรัส จำนวน 1 ครั้ง ประมาณวันที่ 5 – 7 ของการกักกันตัว หรือเมื่อมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด

4. ผู้เดินทางที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ มีอาการป่วยเข้าได้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ในระหว่างกักกันตัว จะถูกส่งต่อไปรับการไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์และแยกกักตามสมควรแก่กรณี

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง