รีเซต

ทช.ผุดสะพานข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิจิตร ร่นระยะทาง 10 กม. ปัจจุบันคืบหน้า 92% คาดแล้วเสร็จมิ.ย.นี้

ทช.ผุดสะพานข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิจิตร ร่นระยะทาง 10 กม. ปัจจุบันคืบหน้า 92% คาดแล้วเสร็จมิ.ย.นี้
มติชน
27 เมษายน 2565 ( 14:57 )
33
ทช.ผุดสะพานข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิจิตร ร่นระยะทาง 10 กม. ปัจจุบันคืบหน้า 92% คาดแล้วเสร็จมิ.ย.นี้

ทางหลวงชนบท ผุดสะพานข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิจิตร ร่นระยะทาง 10 กม. ปัจจุบันคืบหน้า 92% คาดแล้วเสร็จมิ.ย.นี้

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประหยัดเวลาในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

โดยสะพานฯ มีความยาว 170 เมตร กว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 410 เมตร กว้าง 6 เมตร รวมถึง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน ป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร และวางท่อระบายน้ำ ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 92 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565 นี้

 

เมื่อสะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยร่นระยะทางได้ 10 กิโลเมตร และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในพื้นที่ เนื่องจากโครงการฯ ตั้งอยู่บริเวณวัดฆะมัง ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นวัดที่จำพรรษาของเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตของจังหวัดพิจิตร ทำให้วัดฆะมังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง