กลุ่มผู้สูงอายุ-7 กลุ่มโรคเรื้องรัง ขอนแก่น เข้าฉีดวัคซีนคึกคัก (มีคลิป)

กลุ่มผู้สูงอายุ-7 กลุ่มโรคเรื้องรัง ขอนแก่น เข้าฉีดวัคซีนคึกคัก (มีคลิป)
มติชน
7 มิถุนายน 2564 ( 15:44 )
43
กลุ่มผู้สูงอายุ-7 กลุ่มโรคเรื้องรัง ขอนแก่น เข้าฉีดวัคซีนคึกคัก (มีคลิป)

 

กลุ่มโรคเรื้อรังภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่าคึกคัก แม้จะมีติดขัดบ้างแต่ยังสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ผู้ว่าฯยิ้มออก ประชาชนให้ความร่วมมือแต่งกายในการเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเหมาะสม

 

 

 

วันที่ 7 มิ.ย. 64 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ KICE (ไคซ์) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย จังหวัดขอนแก่น และเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดบริการหลักของจังหวัดขอนแก่นที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้ถึงจุดละ 1,500 คนต่อวัน โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ KICE (ไคซ์) เป็น 1 ใน 27 จุดบริการฉีดวัคซีนของจังหวัดขอนแกน ที่เปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมได้เข้ารับการฉีด ซึ่งที่จัดแห่งนี้มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบซึ่งมีวัคซีน ASytra Zenaca จำนวน 2,040 โดส และวัคซีน Sinovac จำนวน 2,400 โดส รวม 4,440 โดส ที่จะฉีดให้กับประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่มีประชาชนลงทะเบียนฉีดมากที่สุดของจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

โดยวันนี้ได้ฉีดให้กับประชาชนจำนวน 1,500 โดส ซึ่งสามารถฉีดให้กับประชาชนได้อย่างน้อย 15,000 คน โดยภาพรวมยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด โดยมีศูนย์ฉีดในเขตอำเภอเมือง 2 จุด ได้แก่ ศูนย์ประชุมไคซ์ และที่บริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ส่วนในต่างอำเภอ อีก 25 จุด 25 อำเภอ รวม 27 จุด ซึ่งในเขตเมืองได้จัดรถบัสปรับอากาศรับส่งจากจุดหลักภายในตัวเมืองมาส่งยังศูนย์ฉีดและจัดรถวีลแชร์ เตียงผู้ป่วยเตรียมพร้อมให้บริการอย่างทั่วถึง ซึ่งจังหวัดได้รับวัคซีนตามจำนวนผู้ลงทะเบียน มั่นใจว่ากลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคของจังหวัดขอนแก่นที่ลงทะเบียนไว้ 44,000 คนจะได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคน ส่วนกลุ่มอื่น ๆ จะได้รับการฉีดครบภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอน

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จ.ขอนแก่น ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ของจังหวัดขอนแก่น เป็นการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย โดยความร่วมมือของทุกภาคสาวนที่ให้การสนับสนุน ตลอดจน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะได้มีทีมประเมินผลการให้บริการฉีดวัคซีนและจะเร่งดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย

 

 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนในระยะที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบโดยโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะเป็นการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง และประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 3,600 Dose และวัคซีน SInovac จำนวน 4,800 Dose และจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมเข้ามาอีก โดยจังหวัดขอนแก่น มีจุดฉีดวัคซีนหลักในเขตเมือง คือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือ KICE รับผิดชอบโดยโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย และที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจุดบริการนี้ ได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล การแจ้งกำหนดนัดหมาย พร้อมวางระบบการให้บริการเพื่อลดระยะเวลา ลดความแออัด

 

 

 

 

นอกจากนี้ ในพื้นที่ต่างๆ กำหนดให้มีความพร้อมในการให้บริการวัคซีนเพิ่มเติมอีก 27 จุด จากนั้นจะขยายจุดให้บริการวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัดรวม 45 จุด โดยจะเร่งทำการฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อม และระบบขอนแก่นพร้อม และลงทะเบียนผ่านการลงทะเบียนของหน่วยบริการในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และครอบคลุมมากถึงร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรของจังหวัดขอนแก่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง