‘แอตต้า’ หนุนเปิดรับต่างชาติกลุ่มปลอดภัย ย้ำมีเมือง-ประเทศปลอดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 60 วันขึ้นไป

‘แอตต้า’ หนุนเปิดรับต่างชาติกลุ่มปลอดภัย ย้ำมีเมือง-ประเทศปลอดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 60 วันขึ้นไป
มติชน
30 สิงหาคม 2563 ( 10:17 )
51
‘แอตต้า’ หนุนเปิดรับต่างชาติกลุ่มปลอดภัย ย้ำมีเมือง-ประเทศปลอดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 60 วันขึ้นไป

‘แอตต้า’ หนุนเปิดรับต่างชาติกลุ่มปลอดภัย ย้ำมีเมือง-ประเทศปลอดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 60 วันขึ้นไป

นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า จากความต้องการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ตามแนวทางของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยจะนำร่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนั้น เบื้องต้นเห็นด้วยและสนับสนุนการดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ แต่ติดตรงเงื่อนไขที่จะต้องกักตัว 14 วัน อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพตัดสินใจเดินทางยาก เพราะปกติใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น แต่ก็อาจดึงดูดใจนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จากพื้นที่ยุโรปและสหรัฐที่มีระยะการท่องเที่ยวแบบพักค้างยาวกว่า โดยอยากเสนอให้ภาครัฐเปิดการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวปลอดภัย ผ่านการพิจารณาอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากเมืองหรือประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเกิน 60 วัน สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ แบบที่ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งอาจกำหนดพื้นที่ให้เดินทางท่องเที่ยวแบบเฉพาะเจาะจง และไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ และข้ามจังหวัดก่อนระยะปลอดภัย นอกจากจะนำร่องในภูเก็ตแล้ว อาจขยายพื้นที่ไปในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ของไทย อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย พัทยา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

นายวิชิต กล่าวว่า เบื้องต้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่ที่ตรงตามเงื่อนไข และมีความต้องการเที่ยวในประเทศไทย พร้อมเดินทางทันทีจำนวนมากในหลายประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ กระหายการเดินทาง เพียงแต่มีระยะการพักค้างไม่เกิน 7 วัน โดยเชื่อว่าการเปิดการเดินทางในกลุ่มท่องเที่ยวปลอดภัยนี้ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าสู่ประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการทัวร์ที่ได้รับผลกระทบหนัก และยังไม่อาจฟื้นฟูกลับมาได้ เมื่อไม่สามารถประกอบกิจการ โดยการเปิดการเดินทางในลักษณะนี้ ก็เหมือนกับการเปิดการเดินทางภายในประเทศ ผ่านการให้คนจากประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเกิน 60 วันเดินทางสู่ภูเก็ต เหมือนกับให้คนในจังหวัดอื่น เดินทางไปเที่ยวภูเก็ต เพราะคนในเมืองก็ไม่มีผู้ติดเชื้อยาวนานหลายสิบวัน ไม่ต่างกับกลุ่มประเทศและเมืองที่เสนอให้สามารถเข้าร่วมโครงการกลุ่มท่องเที่ยวปลอดภัยได้

 

“หากยังไม่สามารถเปิดการเดินทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไหลเข้าสู่ประเทศไทยได้ ภายในไตรมาส 4 นี้ เชื่อว่าจะมีจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่จะต้องตกงานอีกเป็นจำนวนมากกว่า 2 ล้านคน เพราะทั้งอุตสาหกรรมหยุดชะงักกว่า 99% มานานหลายเดือนแล้ว รวมถึงผู้ประกอบการเอกชนในภาคการท่องเที่ยวต่างต้องการให้มีการเดินทางเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาการจ้างงาน ลดภาระให้กับรัฐบาล รวมถึงหารายได้เข้าสู่ประเทศ” นายวิชิต กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง