TrueID

เช็กที่นี่! 'ศิริราช' ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีน 'แอสตร้าฯ' เข็ม 3

เช็กที่นี่! 'ศิริราช' ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีน 'แอสตร้าฯ' เข็ม 3
มติชน
10 พฤศจิกายน 2564 ( 12:06 )
33
เช็กที่นี่! 'ศิริราช' ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีน 'แอสตร้าฯ' เข็ม 3

วันที่ 10 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศเรื่อง ศิริราชเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” เข็ม 3 โดยระบุว่า

 

ตามที่โรงพยาบาลศิริราชได้เปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนโควิด19 ของแอสตร้าเซนเนก้า เป็นบูสเตอร์โดส หรือเข็ม 3 โดยกำหนดเงื่อนไขให้จองผ่านแอพพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) และต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลศิริราชนั้น

 

เนื่องจากสถานการณ์จำนวนวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลศิริราชจึงขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อเป็นบูสเตอร์โดส เข็ม 3 ดังนี้

 

1. ผู้มีสิทธิจองคิวการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากเดิม ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดซิโนแวคที่โรงพยาบาลศิริราช เป็น “ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดซิโนแวคจากที่ใดก็ได้ในประเทศไทย

 

2. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 

3. ผู้จองวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดแอสตราเซนเนก้า เป็นบูสเตอร์โดส หรือ เข็ม 3

 

4. ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. (ปิดรับลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนเวลา 14.30 น.)

5. เตรียมหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
1) บัตรประจำตัวประชาชน
2) ใบรับรองได้รับการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) หรือ ข้อมูลบนระบบหมอพร้อมที่แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยเป็นการฉีดวัคซีนในประเทศไทย

 

6. สถานที่ฉีดวัคซีน (1) หอประชุมราชแพทยาลัย หรือ (2) ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย (อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับภารกิจการฉีดวัคซีนวันนั้น สอบถามได้ที่ โทร. 0 2414 1382 และ 0 2414 1384)

 

ผู้สนใจสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โดยจะปิดรับเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง