โคราชจับตา 11 คลัสเตอร์ลามตลาดสด -โรงงาน ยอดป่วยใหม่พุ่ง 272 ราย-มีข่าวเศร้า

โคราชจับตา 11 คลัสเตอร์ลามตลาดสด -โรงงาน ยอดป่วยใหม่พุ่ง 272 ราย-มีข่าวเศร้า
ข่าวสด
20 กันยายน 2564 ( 13:47 )
6
โคราชจับตา 11 คลัสเตอร์ลามตลาดสด -โรงงาน ยอดป่วยใหม่พุ่ง 272 ราย-มีข่าวเศร้า

โคราชจับตา 11 คลัสเตอร์ลามตลาดสด -โรงงาน ยอดป่วยใหม่พุ่ง 272 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 23,693 ราย รักษาหาย 20,602 ราย

 

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 ที่ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่

 

 

นพ.วิญญู ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอของจ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 272 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 7 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 265 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 23,693 ราย รักษาหาย 20,602 ราย ยังรักษาอยู่ 2,926 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย เป็นหญิงอายุ 80 ปี ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง ประวัติสัมผัสผู้ป่วย มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไต เสียชีวิตสะสม 165 ราย

 

 

ขณะนี้พบการแพร่เชื้อลามในตลาดสดเชื่อมโยงชุมชนและครอบครัว รวมทั้งโรงงานมากขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี 11 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย

 

 

1.คลัสเตอร์โรงงาน อ.โชคชัย ไม่พบติดเชื้อรายใหม่ ป่วยสะสม 986 ราย 2.คลัสเตอร์โรงงาน อ.โชคชัย ไม่พบติดเชื้อรายใหม่ ป่วยสะสม 1,356 ราย

 

 

3.คลัสเตอร์เครือโรงงาน อ.สูงเนิน แยกเป็น 3 ส่วน เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกันและเจ้าของเดียวกัน 1.โรงงานทอกระสอบ ป่วยสะสม 9 ราย 2.โรงงานแช่แข็ง มีลูกจ้าง 1,850 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 1,065 ราย ส่วนใหญ่สัญชาติเมียนมา คนไทย 785 คน ป่วยสะสม 57 ราย และ 3.โรงงานแปรรูป อ.สูงเนิน ป่วยสะสม 6 ราย

 

 

4.คลัสเตอร์ครอบครัว ต.สีคิ้ว และคนงานก่อสร้าง ป่วยใหม่ 3 ราย รวมป่วยสะสม 21 ราย

 

 

5.คลัสเตอร์ตลาดสุรนารีหรือชื่อเดิมตลาดสุรนคร เมืองใหม่ ซึ่งเป็นตลาดกลางซื้อขายผักผลไม้ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื้อลุกลามขยายวง 1 ผู้ค้าในตลาดสุรนารีและตลาดสดในท้องถิ่น 255 ราย วง 2 ผู้มีอาการป่วยเดินทางไปรับการรักษา 84 ราย วง 3 เป็นบุคคลในครอบครัวและมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน 48 ราย รวมป่วยสะสม 387 ราย กระจายในพื้นที่ 14 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.พิมาย อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด อ.ขามทะเลสอ อ.หนองบุญมาก อ.โนนไทย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยแถลง อ.โนนสูง อ.ขามสะแกแสง อ.พระทองคำ อ.วังน้ำเขียวและ อ.ปักธงชัย

 

 

6.คลัสเตอร์ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ ป่วยใหม่ 17 ราย รวมป่วยสะสม 206 ราย เป็นประชาชนชาว อ.พิมาย จำนวน 172 ราย

 

 

7.คลัสเตอร์ครอบครัว ต.หนองพลวง อ.จักราช พบผู้ป่วยรายแรก มีพฤติกรรมซื้อผักที่ตลาดสุรนารี นำไปขายที่ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ เป็นประจำทุกวัน นำเชื้อมาติดต่อครอบครัว จากนั้นมีการแพร่ระบาดไปยังเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มีการไปมาหาสู่กัน รวม 14 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 ราย

 

 

8.คลัสเตอร์ฟาร์ม อ.ปากช่อง ฟาร์มแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 192 ราย ฟาร์มแห่งแรก มีพนักงาน 56 ราย พบติดเชื้อ 2 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย ส่วนฟาร์มอีกแห่งมีพนักงาน 136 ราย ติดเชื้อ 14 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 22 ราย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสม 16 ราย

 

 

9.คลัสเตอร์พนักงานร้านสะดวกซื้อ อ.ปากช่อง พบใน 3 สาขา พบในวงครอบครัวของพนักงาน 4 ราย พบมีการติดเชื้อในกลุ่มเพื่อร่วมงาน 5 ราย รวม 9 ราย

 

 

10.พนักงานโรงงาน อ.ขามทะเลสอ วันที่ 16 -18 กย.มีการตรวจเชิงรุกในพนักงาน จำนวน 780 ราย จากนั้นมีการปิดโรงงาน หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสอบสวนโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ทำให้พนักงานที่ติดเชื้อกระจายไปยัง อ.เมือง 6 ราย อ.สูงเนิน 3 ราย อ.พระทองคำ 1 ราย อ.ขามทะเลสอ 22 ราย อ.โนนไทย 27 ราย อ.ด่านขุนทด 14 ราย รวม 73 ราย

 

 

11.คลัสเตอร์ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย มีผู้ป่วยจำนวน 13 ราย เป็นเครือญาติ และคนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน 58 ราย ขณะนี้ ศปก.โชคชัย มีคำสั่งปิดหมู่บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ 2 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย ระหว่างวันที่ 18 กย. – 2 ตค. ซึ่งมี 198 ครัวเรือน ประชาชน 649 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง