รีเซต

ผลสอบ PISA เด็กไทยคะแนนลดต่ำลงทุกทักษะ เร่งสั่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ปัญหา

ผลสอบ PISA เด็กไทยคะแนนลดต่ำลงทุกทักษะ เร่งสั่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ปัญหา
TNN ช่อง16
6 ธันวาคม 2566 ( 18:01 )
77
ผลสอบ PISA เด็กไทยคะแนนลดต่ำลงทุกทักษะ เร่งสั่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ปัญหา

กระทรวงศึกษาธิการ ยอมรับผลสอบ PISA นักเรียนไทยคะแนนลดต่ำลงทุกทักษะ เร่งสั่งตั้งคณะทำงาน วิเคราะห์ปัญหา พร้อมตั้งเป้าให้ไทยคะแนนให้ดีขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า


ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) Programme for Internationnal  Student Assessment  ของ OECD  ประจำปี 2022 พบว่านักเรียนอายุ 15 ปีของสิงคโปร์ ครองอันดับหนึ่งในการสอบวัดระดับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA ประจำปี 2022 โดยนักเรียนจากสิงคโปร์ได้อันดับหนึ่งในทุกทักษะ ทั้งการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 


ขณะที่นักเรียนไทยคะแนนร่วงในทุกทักษะ และแพ้เพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย ในทุกทักษะด้วยเช่นกัน


ผลการประเมิน PISA 2022 ของประเทศไทยพบว่าคะแนนเฉลี่ยนักเรียนไทยด้านคณิตศาสตร์ 394 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 58 ด้านวิทยาศาสตร์ 409 คะแนน อันดับที่ 58  และด้านการอ่าน 379 คะแนนอยู่ในอันดับ 64  


เทียบผลการประเมิน PISA 2022 กับ PISA 2018 พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 25 คะแนน ด้านวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยลดลง 17 คะแนน และด้านการคะแนนเฉลี่ยลดลง 14 คะแนน 


นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ทันทีที่ผลคะแนน การสอบ PISA ประจำปื 2022 ออกมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งพบว่าผลการประเมินของประเทศไทยคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านมีแนวโน้มลดลง ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือ 


เบื้องต้นคาดว่าผลคะแนนที่ลดลงมีสาเหตุมาจาก ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบกับในการสอบมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยัง พัฒนาไม่เท่าประเทศอื่น ๆ จึงทำให้มีความเสียเปรียบ และยอมรับว่าในการพัฒนาสื่อและระบบการศึกษาของไทยยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ 


หลังการหารือจึงได้มีการตั้งคณะทำงานโดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อเตรียมวางแผนให้การสอบ อีกสองปีข้างหน้านี้ต้องทำให้ประเทศไทยมีคะแนนผลสอบดีขึ้นโดยตั้งเป้าคะแนน ต้องดีกว่าหรือเทียบเท่าผลการสอบ สอบเมื่อ ปี 2018 ที่อยู่ในอันดับที่ 59   


ทั้งนี้ ผลการสอบอาจเป็นตัวสะท้อนการศึกษาส่วนหนึ่ง แต่ไม่อยากให้นัดเป็นการชี้วัผลประเมินการศึกษาทั้งระบบของประเทศไทยที่ยังสามารถพัฒนาได้


สำหรับความสำคัญการประเมิน PISA ซึ่งจัดสอบทุก ๆ 3 ปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการสอบปี 2022 การประเมินอายุนักเรียน 15 ปี มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ ประมาณ 690,000 คนจากนักเรียน ทั้งหมด 29,000,000 คน ใน 81 ประเทศ โดยในจำนวนนี้มีนักเรียนไทย เข้าร่วมการสอบ 8,495 คน จากโรงเรียนในทุกสังกัด 279 โรงเรียนภาพจาก TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง