รีเซต

ซีพีเอฟ ชูระบบ “ไบโอซีเคียวริตี้” ป้องเข้มฟาร์มหมูจาก “ASF”

ซีพีเอฟ ชูระบบ “ไบโอซีเคียวริตี้” ป้องเข้มฟาร์มหมูจาก “ASF”
TNN ช่อง16
13 พฤศจิกายน 2565 ( 14:28 )
33
ซีพีเอฟ ชูระบบ “ไบโอซีเคียวริตี้” ป้องเข้มฟาร์มหมูจาก “ASF”

น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการวิชาการสุกร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ปัจจุบันฟาร์มสุกรทั้งหมดของบริษัท ดำเนินมาตรฐานฟาร์มตามแนวทางของกรมปศุสัตว์ และยกระดับสู่ “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” เข้มข้นเรื่องการป้องกันโรคระบาดสัตว์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลี้ยงสุกรปลอดโรค อันส่งผลให้ได้เนื้อหมูอนามัยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

“ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยในขั้นตอนของการเลี้ยงสุกร เป็นอีกหนึ่งข้อต่อที่สำคัญของความปลอดภัยทางอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการป้องกันโรคระบาดสัตว์ เช่น ASF และโรคอื่นๆ โดยซีพีเอฟได้ยกระดับมาตรฐานฟาร์มสุกรทั้งของบริษัท และของเกษตรกรในโครงการคอนแทรคฟาร์มมิ่งเข้าสู่ระบบไบโอซีเคียวริตี้แล้วทั้ง 100% ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อสุกรทุกตัวในฟาร์มมีสุขภาพดีและปลอดโรค” น.สพ.ดำเนินกล่าวมาตรฐานฟาร์มสุกรซี พีเอฟ ในระบบไบโอซีเคียวริตี้ เป็นระบบการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งประกอบด้วย การเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบปิด ป้องกันสัตว์พาหะทั้งหนู นก แมลงต่างๆ โดยวัตถุดิบต่างๆ ที่นำมาใช้ภายในฟาร์มไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ หรืออื่นๆจะมีการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มา ซึ่งทุกฟาร์มจะรับจากแหล่งที่ปลอดภัยเท่านั้น ทั้งยังต้องควบคุมรถขนส่งเข้า-ออกฟาร์มอย่างเข้มงวด รถทุกคัน-พนักงานทุกคนต้องผ่านระบบฆ่าเชื้อ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนหรือพาหนะนั้นๆ จะไม่เป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มรวมถึงการกำหนดจุดส่งมอบสุกรที่แยกจากฟาร์ม มั่นใจได้ในความปลอดภัยของกระบวนการผลิตสุกรเพื่อส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค


ข่าวที่เกี่ยวข้อง