ธปท.เผยดัชนีค่าจ้าง-โบนัสแรงงานไทยดิ่ง

ธปท.เผยดัชนีค่าจ้าง-โบนัสแรงงานไทยดิ่ง
TNN ช่อง16
12 มกราคม 2564 ( 14:41 )
29
ธปท.เผยดัชนีค่าจ้าง-โบนัสแรงงานไทยดิ่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยตัวเลขดัชนีค่าจ้างแรงงาน ครอบคลุมเฉพาะค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินได้อื่น ๆ ของแรงงานไทย ล่าสุดถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 พบว่า ดัชนีค่าจ้างแรงงานลดลงต่อเนื่อง จากระดับ 130.25 ในไตรมาสที่ 2 ลงมาเหลือ 120.76 ในไตรมาส 3 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 และหากเทียบสถานการณ์ไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีที่ผ่านมา พบว่ามีดัชนี 2 กลุ่มธุรกิจที่ลดลงในระดับสูงสุด คือ กลุ่มศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ ลดลงจาก 160.06 ในไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที่ 108.67 ในไตรมาสที่ 3 และกลุ่มธุรกิจสาขาที่พักโรงแรมและบริการด้านอาหารลดลงมากที่สุด จาก 178.19 ในไตรมาสที่ 2 เหลือ 127.80 ในไตรมาสที่ 3 สอดคล้องกับกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบคือการจัดงานต่าง ๆ และการท่องเที่ยว

ขณะที่ภาคอื่น ๆ ที่ดัชนีปรับลดลงตามมา ซึ่งได้รับผลประทบค่อนข้างหนัก แต่อาจยังไม่เท่ากลุ่มแรก ได้แก่ ดัชนีค่าจ้างงานของแรงงานในกลุ่มธุรกิจการศึกษา กลุ่มธุรกิจข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมทางด้านสุขภาพ การสังคมสงเคราะห์ และกลุ่มธุรกิจที่ดัชนีค่าจ้างฯลดลง แต่ยังลดลงหรือได้รับผลกระทบไม่มากนักเมื่อเทียบกับ 2 กลุ่มแรก คือธุรกิจภาคการผลิต การขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์ จักรยานยนต์ ธุรกิจขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ธุรกิจการเงิน และประกันภัย ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจที่มีดัชนีค่าจ้างฯ อยู่ในระดับทรงตัว หรือได้รับผลกระทบน้อย คือก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

ด้านนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวในการประชุมมอบนโยบายแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ว่า ยังต้องยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลักและให้ทุกหน่วยงานปรับลดรายจ่ายประจำลงให้เหลือ 70-80% เพราะในเมื่อกรอบงบประมาณรวมปีนี้ลดลง วงเงินรายจ่ายประจำต้องลดลงด้วย ซึ่งตามกรอบวงเงินงบประมาณ ได้กำหนดวงเงินงบลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของวงเงินงบประมาณรวม หรือมีวงเงิน 620,000 ล้านบาท ทำให้ทุกหน่วยงานต้องไปหารือร่วมกันว่ารายจ่ายประจำที่ลดลงควรเป็นรายการใด หรือชะลอไปถึงปี 2566 ได้บ้าง พร้อมจัดทำเป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ปี 2565-2567 มาให้พิจารณา


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook: 
TNNONLINE
facebooklive : 
TNNLive
twitter: 
TNNONLINE
Line: 
@TNNONLINE
YoutubeOfficial : 
TNNONLINE
Instagram: 
TNN_ONLINE
TIKTOK: 
@TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง