รีเซต

ไทยเสนอ อาเซียน จับมือ ตั้งหน่วยงาน ข้ามชาติ เเก้ปัญหา call center ด่วน

ไทยเสนอ อาเซียน จับมือ ตั้งหน่วยงาน ข้ามชาติ เเก้ปัญหา call center ด่วน
TNN ช่อง16
9 กุมภาพันธ์ 2566 ( 17:44 )
37
ไทยเสนอ อาเซียน จับมือ ตั้งหน่วยงาน ข้ามชาติ เเก้ปัญหา call center ด่วน

วันนี้ ( 9 กพ. 2566 ) นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม เป็นผู้เเทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิทัลครั้งที่3 ณ.เกาะโบราไคย์ ประเทศฟิลิปปินส์พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม และ นาย ตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตณ.กรุงมะนิลา เข้าร่วมประชุมด้วย 

  โดย นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านดิจิทัลของกลุ่มประเทศ10ประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารไอซีทีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการนำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นมาใช้อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ ประเทศไทย ได้เสนอต่อที่ประชุมอาเซียนทั้ง10 ประเทศให้จัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อกำกับดูเเลและทำความร่วมมือระหว่างกันในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์  หรือ การหลอกลวงออนไลน์ การหลอกลงทุน เเก๊งคอลเซนเตอร์ ซึ่งมีปัญหาในทุกประเทศดังนั้น เราต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมากำกับดูเเลเเละเเก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างจริงจังและเร่งด่วนเพราะเกิดความเสียหายกับประชาชนในทุกประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง