รีเซต

"เงินอุดหนุนบุตร" เปิดปฏิทินโอนเงินปี 2567 พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ

"เงินอุดหนุนบุตร" เปิดปฏิทินโอนเงินปี 2567 พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ
TNN ช่อง16
11 ตุลาคม 2566 ( 13:12 )
126
"เงินอุดหนุนบุตร" เปิดปฏิทินโอนเงินปี 2567 พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ

เปิดปฏิทินโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปีงบประมาณ 2567 แต่ละเดือนโอนวันไหน พร้อมช่องทางการตรวจสอบ


เงินอุดหนุนบุตร โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจัดสวัสดิการพื้นฐานแก่เด็กแรกเกิดให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยรัฐบาลมอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในอัตราเดือนละ 600 บาทต่อคน


ล่าสุด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งประกาศปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567

- ตุลาคม 2566 วันที่โอน 10 ตุลาคม 2566
- พฤศจิกายน 2566 วันที่โอน 10 พฤศจิกายน 2566
- ธันวาคม 2566 วันที่โอน 8 ธันวาคม 2566
- มกราคม 2567 วันที่โอน 10 มกราคม 2567
- กุมภาพันธ์ 2567 วันที่โอน 9 กุมภาพันธ์ 2567
- มีนาคม 2567 วันที่โอน 8 มีนาคม 2567
- เมษายน 2567 วันที่โอน 10 เมษายน 2567
- พฤษภาคม 2567 วันที่โอน 10 พฤษภาคม 2567
- มิถุนายน 2567 วันที่โอน 10 มิถุนายน 2567
- กรกฎาคม 2567 วันที่โอน 10 กรกฎาคม 2567
- สิงหาคม 2567 วันที่โอน 9 สิงหาคม 2567
- กันยายน 2567 วันที่โอน   10 กันยายน 2567


ภาพจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

 


ภาพจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

ช่องทางตรวจสอบ เงินอุดหนุนบุตร


-ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do 


1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th

2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

4.กดค้นหาข้อมูล


-ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html


- แอปพลิเคชัน“เงินเด็ก” ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ AppStore และ PlayStore 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


-ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
-ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง