หมอธีระวัฒน์ ไขข้อข้องใจรับวัคซีนแล้วทำไมมี ‘ภาวะลิ่มเลือด’

หมอธีระวัฒน์ ไขข้อข้องใจรับวัคซีนแล้วทำไมมี ‘ภาวะลิ่มเลือด’
TNN ช่อง16
12 มีนาคม 2564 ( 16:06 )
37
หมอธีระวัฒน์ ไขข้อข้องใจรับวัคซีนแล้วทำไมมี ‘ภาวะลิ่มเลือด’

วันนี้ ( 12 มี.ค. 64 )ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายสาเหตุหลังจากการรับวัคซีนแล้วมีภาวะเป็นลิ่มเลือดผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุข้อความว่า

 

“วัคซีน ทำให้เส้นเลือดดำตัน และเกิดเป็นลิ่มเลือด หลุดลอยไปอุดปอดเป็นผลจากการที่วัคซีน กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ และกระทบทำให้เลือดข้น เหมือนกับที่คนติดโควิด19 แล้วเกิดการอักเสบ และมีเลือดข้น ทั้งเส้นเลือดดำและแดงตัน และมีลิ่มเลือดได้ในหลายอวัยวะ

 

คนที่ได้รับวัคซีน โดยถ้าตนเองมีภาวะอักเสบในตัว เช่น มี ข้ออักเสบ หรือมีการอักเสบเนิ่นนาน มีเสันเลือดหัวใจตีบ อัมพฤกษ์ อ้วน สูบบุหรี่ เป็นต้น อักเสบจากทุนเดิมที่มี เหล่านี้ บวกกับอักเสบที่เผอิญเกิดจากวัคซีน จะรวมกัน และเกิดเลือดข้นดังกล่าวหรือ คนนั้นๆ สะอาดดี ไม่มีภาวะดังกล่าว แต่ปฏิกริยาตอบสนอง รุนแรงกว่าธรรมดา ก็อาจได้รับผลข้างเคียงไปด้วย 


ทั้งนี้ “อาจจะ” หมายรวมถึงคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนด้วย (ที่ไม่รู้ตัวว่าเคยติดเขื้อ) และได้รับวัคซีนไป สรุป วัคซีน เป็นของจำเป็น แต่คนเปราะบาง ย่อมเเลือกวัคซีน ที่ธรรมดาๆที่สุด เทคนิคโบราณ เช่นแบบเชื้อตาย เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง