TrueID

สปสช.เปิด 6 ข้อต้องรู้การใช้สิทธิ "บัตรทอง 30 บาท" เช็กสิทธิ-เปลี่ยนรพ.-เจ็บป่วยฉุกเฉิน

สปสช.เปิด 6 ข้อต้องรู้การใช้สิทธิ "บัตรทอง 30 บาท" เช็กสิทธิ-เปลี่ยนรพ.-เจ็บป่วยฉุกเฉิน
TNN ช่อง16
11 พฤศจิกายน 2564 ( 11:41 )
30
สปสช.เปิด 6 ข้อต้องรู้การใช้สิทธิ "บัตรทอง 30 บาท" เช็กสิทธิ-เปลี่ยนรพ.-เจ็บป่วยฉุกเฉิน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ  "บัตรทอง" หรือ "บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค" หรือบางคนเรียกว่า "สิทธิ สปสช." ชื่อเรียกดังกล่าวนี้ หมายถึง สิทธิรักษาพยาบาลให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ยกเว้นว่าจะมีสิทธิรักษากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่นๆ 


ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รวบรวมข้อสงสัยต่างๆพร้อมนำมาไขข้อข้องใจ "6 เรื่องสำคัญที่ผู้มีสิทธิบัตรทอง" ควรรู้ไว้ ดังนี้


1. 4 วิธีใช้สิทธิบัตรทองด้วยตัวเอง

1.1 โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2 

1.2 เข้าเว็บไซต์ www.nhso.go.th กดเลือก "สำหรับประชาชน" กด "ตรวจสอบสิทธิ"

1.3 แอปพลิเคชั่น ชื่อ "สปสช." ทั้งระบบ Andriod และ IOS จากนั้นเลือกตรวจสอบสิทธิตนเอง

1.4 ตรวจสอบสิทธิผ่านไลน์ สปสช. คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso จากนั้น เลือกเมนู "ตรวจสอบสิทธิ"


ภาพจาก สปสช.


2. เปลี่ยนหน่วยบริการการง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ย้ายหน่วยบริการประจำ เกิดสิทธิทันทีด้วยสมาร์ทโฟน ทำได้ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง

- ช่องทางที่ 1 ดาวน์แอปพลิเคชั่น ชื่อ "สปสช." ทั้งระบบ Andriod และ IOS จากนั้น เลือกทำรายการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ

- ช่องทางที่ 2 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso จากนั้น เลือกเมนู "เปลี่ยนหน่วยบริการ"


ภาพจาก สปสช.


3. เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ที่ไหน

หากไม่สะดวกดำเนินการผ่านสมาร์ทโฟน สามารถทำได้ดังนี้

3.1 ติดต่อด้วยตนเองในวัน เวลาราชการ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-12 

3.2 ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก กด # และโทรออก


4. เปลี่ยนหน่วยบริการประจำใช้บัตรประชาชนใบเดียว

- หากที่พักอาศัยตรงกับบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียว

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถ้าไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สูติบัตร (ใบเกิด) แทนได้


5. เปลี่ยนหน่วยบริการกรณีพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ให้แสดงหลักฐานเพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

5.1 หนังสือรับรองการพักอาศัยกับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

5.2 หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้นำชุมชน 

5.3 เอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งบริษัท/ห้างร้าน นายจ้าง/ผู้ว่าจ้างรับรอง การพักอาศัยจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้าง

5.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคต่างๆ หรือสัญญาเช่าที่มีชื่อตนเอง ที่แสดงว่าพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ 

* กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพจาก AFP

6. เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่

กรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน คนไทยทุกคนไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลที่ "ใกล้ที่สุด" ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ้นใน 72 ชั่วโมงแรก


เช็ก 6 อาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤต

1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว

2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง

3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย

4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง 

5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด

6. มีอาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมอง ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต


ภาพจาก สปสช.


ข้อควรปฏิบัติในการนำผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล

1. เตรียมบัตรประชาชนไปด้วย

2. เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

3. ยื่นบัตรประชาชนของผู้ป่วย (ถ้ามี) พร้อมแจ้งขอใช้สิทธิฉุกเฉิน

4. หากโรงพยาบาลเรียกเก็บเงิน ให้ยืนยันการใช้สิทธิฉุกเฉิน โดยอ้างสิทธิตามนโยบายรัฐบาล

5. เมื่อแพทย์แจ้งว่าผู้ป่วยพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้ประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ เพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง

6. แจ้งเรื่องได้ที่ สปสช. สายด่วน 1330 

7. สอบถามข้อมูลเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต โทรสายด่วน 1669ข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ภาพจาก AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง