รีเซต

ครั้งแรกของโลก ! วัคซีนป้องกันเชื้อ RSV ได้รับการอนุมัติแล้ว

ครั้งแรกของโลก ! วัคซีนป้องกันเชื้อ RSV ได้รับการอนุมัติแล้ว
TNN ช่อง16
6 พฤษภาคม 2566 ( 12:23 )
84
ครั้งแรกของโลก ! วัคซีนป้องกันเชื้อ RSV ได้รับการอนุมัติแล้ว

หลังความพยายามในการพัฒนาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้อนุมัติ ‘อาเร็กซ์วี่ (Arexvy)’ ซึ่งเป็นวัคซีนตัวแรกของโลกสำหรับป้องกันเชื้ออาร์เอสวี (RSV) หรือไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่ทำให้มีอาการของหลอดลมอักเสบ


โดยวัคซีนดังกล่าวผลิตโดยบริษัท จีเอสเค (GSK) ที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมจากประเทศอังกฤษ ซึ่งวัคซีนถูกผลิตออกมาเพื่อฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจส่วนล่างที่เกิดจากเชื้อเอสอาร์วี

การติดเชื้ออาร์เอสวี (RSV) ในผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 

แม้เชื้ออาร์เอสวีจะสามารถติดต่อได้ในทุกเพศทุกวัยแต่ในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ การติดเชื้อเอสอาร์วีจะมีลักษณะอาการไม่รุนแรงมาก คล้ายกับเป็นหวัด ในขณะที่การติดเชื้อเอสอาร์วีในผู้สูงอายุและเด็กเล็กสามารถส่งผลร้ายแรงถึงขึ้นเสียชีวิตได้


ตามรายงานของศูนย์ควบคุมโรคและการป้องกันพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอสอาร์วีราว 6,000 รายต่อปี และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอสอาร์วีราว 100-300 รายต่อปี นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ามีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ราว 80,000 รายต่อปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อเอสอาร์วี

ผลการทดสอบทางคลินิกของวัคซีนอาเร็กซ์วี่ (Arexvy) 

โดยผลการทดสอบของวัคซีนอาเร็กซ์วี่กับผู้เข้าร่วมทดลองจำนวน 12,500 คน เทียบกับผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับยาหลอกอีก 12,500 คน พบว่าวัคซีนสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางเดินหายใจส่วนล่างได้ 83 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางเดินหายใจส่วนล่างที่รุนแรงได้ 94 เปอร์เซ็นต์


อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับวัคซีนดังกล่าวอาจมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้อย่างโรคที่มีการอักเสบปลอกหุ้มของเส้นประสาทหลายเส้นอย่างเฉียบพลัน (Guillain-Barré syndrome) ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้สั่งให้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนดำเนินการติดตามอาการของผู้ที่ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันอาการข้างต้น


ข้อมูลจาก NY Post

ภาพจาก GSK

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง