มทร.ธัญบุรี เร่งออกมาตรการด่วนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มทร.ธัญบุรี เร่งออกมาตรการด่วนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 11:51 )
23
มทร.ธัญบุรี เร่งออกมาตรการด่วนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี เร่งออกมาตรการด่วนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันที่ 30 มี.ค.63 ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะครอบครัวของนักศึกษารายใหม่และเก่าที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้นักศึกษาหลายคนมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ และไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ทั้งหมด มทร.ธัญบุรี ได้ติดตามความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเร่งออกมาตรการด่วนเพื่อช่วยนักศึกษา ใน 4 มาตรการหลัก คือ

1. นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าเทอมผ่านบัตรเครดิต KTC นาน 4 เดือน ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ KTC กำหนด โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ KTCรวมทั้ง​ดอกเบี้ย​ที่เกิดขึ้น​ ทางมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ส่วนบัตรเครดิตอื่นมหาวิทยาลัยจะเจรจาเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมไม่เกิน 1 หมื่นราย

2.ดำเนินการจัดทำโครงการสินเชื่อระยะยาวเพื่อการศึกษาดอกเบี้ยต่ำกับธนาคารกรุงไทย จำกัด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาอันใกล้นี้  และ 3.การเชื่อมโยงผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งประเภท1 และประเภท 2 จากสถานศึกษาเดิมที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่ มทร.ธัญบุรี โดยยังไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน แต่จะต้องมีหนังสือยืนยันจากสถานศึกษาเดิม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเป็นรายบุคคล

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนมาตรการที่ 4 ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างงานพาร์ทไทม์ ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงาน โดยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา จะเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนวันละ 300 บาท จากเงินรายได้จำนวน 3 ล้านบาท และเตรียมจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติม โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ยังมีเงินจากกองทุนการศึกษาประมาณ 6 ล้านเศษสำรองไว้สำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนต่อกระทั่งสำเร็จการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง