รีเซต

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด
TNN ช่อง16
26 กุมภาพันธ์ 2564 ( 02:10 )
147
วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด

วันนี้( 26 ก.พ.64)  ที่บริเวณวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.ตราด ประชาชนพาครอบครัวนำข้าว อาหาร ขนมหวาน ผลไม้ ทำบุญตักบาตรกันแน่นวัด เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวัดหยุด ทั้งนี้ทางจังหวัดตราดได้ประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวจากโควิด 19 อีกด้วย อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางจังหวัดตราดได้ประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวแล้ว ก็ยังมีการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ประชาชนที่เดินทางมาทำบุญจะต้องมีการสแกนวัดไข้ก่อนขึ้นศาลาทุกคน 


วันมาฆบูชา หรือ วันคล้ายวันที่ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การประกาศหลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ ต่อหน้าพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 

ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าว ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับวัดต่าง ๆ จัดกิจกรรมในทุกวัดในพื้นที่จังหวัดตราด 


ขณะที่จังหวัดอุทัยธานี ที่วัดประดู่ยืน หมูที่ 2 ตำบลประดู่ยืน ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พุทธศาสนิกชนแห่เดินทางมาทำบุญใส่บาตรถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างเนืองแน่น พร้อมทั้งได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า


โดยพุทธศาสนิกชนยังได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากร่วมกันทำบุญตักบาตร และร่วมกันรักษาศีลปฏิบัติธรรมกันแล้ว พระครูอุทัยวิริยะสุนทร เจ้าอาวาสวัดประดู่ยืน เจ้าคณะอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถของวัด 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆะบูชา ซึ่งทางวัดได้เปิดอุโบสถให้พุทธศาสนิกชนได้มาเวียนได้ตลอดทั้งวัน เพื่อลดความแออัดที่จะพร้อมกันเป็นจำนวนมากและเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าวัดทุกคนอีกด้วย


ที่วัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลก ตั้งแต่เช้ามีประชาชนได้พาครอบครัวนำข้าวก อาหารคาวหวาน มาถวายพระภิกษุสงฆ์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา โดย พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เปิดเผยว่า ในวันนี้ มีพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญมากกว่าวันพระปกติ  ซึ่งในวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โอวาทปาติโมกข์ ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมคำสอนดังกล่าว ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงคำสอนของพระองค์ ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง