รีเซต

ชป.เดินหน้าช่วยเหลือชาวท่าวุ้ง ลพบุรีให้มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ

ชป.เดินหน้าช่วยเหลือชาวท่าวุ้ง ลพบุรีให้มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ
มติชน
13 พฤษภาคม 2563 ( 14:44 )
200
ชป.เดินหน้าช่วยเหลือชาวท่าวุ้ง ลพบุรีให้มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ

 

ชลประทานโคกกะเทียม เร่งช่วย 4 ตำบล ริมแม่น้ำลพบุรี .ท่าวุ้ง .ลพบุรี ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคและสวนผลไม้ หลังภัยแล้งส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลพบุรี บางช่วงแห้งขอด

 

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม่น้ำลพบุรี มีต้นกำเนิดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ .เมือง .สิงห์บุรี ไหลผ่าน .ท่าวุ้ง .ลพบุรี ไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่ .พระนครศรีอยุธยาซึ่งในช่วงฤดูฝนปี 62 ที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ .ลพบุรี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 37 ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลพบุรี มีปริมาณน้อยสุดในรอบ 30 ปี บางช่วงน้ำแห้งขาดตอน โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 ตำบล ของ .ท่าวุ้ง ที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำลพบุรี ได้แก่ .บางขันหมาก .โพธิ์ตลาดแก้ว .บางคู้ และ.ท่าวุ้ง เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและสวนผลไม้

 

 สำนักงานชลประทานที่ 10 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม ได้แก้ไขปัญหาด้วยการใช้ระบบชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ประตูระบายน้ำกลางแม่น้ำลพบุรี หรือที่เรียกกันว่า ประตูระบายน้ำโพธิเก้าต้น ซึ่งสร้างกั้นแม่น้ำลพบุรีที่ .โพธิเก้าต้น .เมืองลพบุรียกระดับน้ำในแม่น้ำลพบุรีบริเวณเหนือประตูระบายน้ำให้สูงขึ้น ประมาณ 30-40 เซนติเมตร เพื่อให้ไหลย้อนขึ้นไปถึงพื้นที่ 4 ตำบลดังกล่าว ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร สามารถช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประมาณ 900 ครัวเรือน และสวนผลไม้อีกประมาณ 500 ไร่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมาก จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง