รีเซต

'ร้านค้า-แท็กซี่-วินจยย.' ลงทะเบียน 'เราชนะ' ได้แล้ว เตรียมรับเงินลูกค้าได้ 5 ก.พ.นี้

'ร้านค้า-แท็กซี่-วินจยย.' ลงทะเบียน 'เราชนะ' ได้แล้ว เตรียมรับเงินลูกค้าได้ 5 ก.พ.นี้
มติชน
29 มกราคม 2564 ( 08:13 )
91
'ร้านค้า-แท็กซี่-วินจยย.' ลงทะเบียน 'เราชนะ' ได้แล้ว เตรียมรับเงินลูกค้าได้ 5 ก.พ.นี้

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ สำหรับโครงการ เราชนะ เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 29 มกราคม ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินเยียวยา บรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบจากโควิด ระลอกใหม่ จะได้รับเงินเยียวยาไม่เกินคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือนรวมกัน 7,000 บาท

 

โดยจะได้รับเงินวันแรกผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง 18 กุมภาพันธ์นี้ และใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564

 

ทั้งนี้ 7 เกณฑ์ หรือ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิ ในมาตรการนี้ สำหรับกลุ่มคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน หรือผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ มีดังนี้

 

1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

โดยสำหรับร้านค้า สามารถลงทะเบียน ได้ในวันที่ 29 มกราคมนี้ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า แผงลอย แท็กซี่ รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ไม่ใช่นิติบุคคล สามารถเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ได้โดยลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

 

โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้ ร้านค้ารับเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ของลูกค้าได้

 

18 กุมภาพันธ์นี้ ร้านค้ารับเงินจาก แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ของลูกค้าได้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย่าลืม 7 เงื่อนไข ‘เราชนะ’ ก่อนลงทะเบียนพรุ่งนี้ รับ 7 พันบาท

เปิดวิธี ‘ยืนยันสิทธิ’ เราชนะ 7 พัน  สำหรับกลุ่ม ‘คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน’

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง