TrueID

'บิ๊กป้อม' หัวโต๊ะ คกก.กกท. เคาะเข้าภาพจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ-กีฬาแห่งชาติ ปี 67-69

'บิ๊กป้อม' หัวโต๊ะ คกก.กกท. เคาะเข้าภาพจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ-กีฬาแห่งชาติ ปี 67-69
มติชน
24 พฤศจิกายน 2564 ( 11:14 )
10
'บิ๊กป้อม' หัวโต๊ะ คกก.กกท. เคาะเข้าภาพจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ-กีฬาแห่งชาติ ปี 67-69

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ประชุมพิจารณาเห็นชอบ ผลการคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขัน ตามวงรอบต่อไป โดย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 จัดปี 2567 ที่จังหวัดราชบุรี, ครั้งที่ 40 จัดปี 2568 จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 41 จัดปี 2569 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 จัดปี 2567 จังหวัดจันทบุรี และครั้งที่ 50 จัดปี 2569 ที่จังหวัดอุดรธานี

 

ที่ประชุมได้รับทราบ ความคืบหน้าการพัฒนาการกีฬาในภาพรวม ของการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) เพื่อส่งเสริมนักกีฬาทุกประเภท ทุกสมาคมสู่ความเป็นเลิศ และมีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนงาน อย่างต่อเนื่อง และรับทราบ ความก้าวหน้า การแก้ไข พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้มีการพิจารณาร่างกฎหมาย แล้วเสร็จเมื่อ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา จากนั้นสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬากกท.จะส่งร่าง พ.ร.บ.ไปยัง World Anti-Doping Agency (WADA) เพื่อการตรวจสอบ ความถูกต้องตามกฎของ WADA เพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการกีฬาระดับนานาชาติ ได้เป็นปกติ

 

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวกำชับ กกท.และสมาคมกีฬาให้ปฏิบัติตามแผนงาน ประจำปีงบประมา 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย อย่างเคร่งครัด มีการพัฒนานักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ ทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ต่อไป และเน้นการใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า อย่างจริงจัง รวมทั้ง เร่งรัด การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามให้สอดคล้อง กับกฎของ WADA โดยเร็ว

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง