รีเซต

นายกฯ ยืนยันรัฐบาลทำงานเพื่อประชาชน ไตรมาส 4 ปีนี้ได้รับเงินดิจิทัลแน่นอน

นายกฯ ยืนยันรัฐบาลทำงานเพื่อประชาชน ไตรมาส 4 ปีนี้ได้รับเงินดิจิทัลแน่นอน
TNN ช่อง16
6 พฤษภาคม 2567 ( 13:35 )
25
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลทำงานเพื่อประชาชน ไตรมาส 4 ปีนี้ได้รับเงินดิจิทัลแน่นอน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ติดตามประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด นายกรัฐมนตรีได้ติดตามประเด็นปัญหา ดังนี้ 


1. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำป้องกันบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ. หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

2. โครงการปรับปรุงกายภาพของถนนและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติซ้ำซากและขยายช่องจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 หน่วยงาน: แขวงทางหลวงยโสธร โดยขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการปรับปรุงกายภาพของถนน พร้อมทั้งวางระบบระบายน้ำสองข้างทางและใต้ผิวทาง ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการขยายช่องจราจร จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร แบบมีเกาะกลางถนนพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

3. การขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหอประชุมอำเภอหนองพอกหลังใหม่ ขนาด 500 คน 

4. การปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา โดยขอรับการสนับสนุนจำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 1 ต.หนองพอก หมู่ 1, 2, 5, 9, 10, 15 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก และ 2) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 1 ต.หนองพอก หมู่ 1, 8, 11 ต.หนองพอก อ.หนองพอก 


จากนั้น นายกฯ ได้พบปะประชาชนชาวหนองพอก พร้อมกล่าวกับประชาชนชาวหนองพอกว่า การเดินทางมาวันนี้เพื่อมารับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน ซึ่งรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญทั้งเรื่องเส้นทางคมนาคม ถนน อ่างกักเก็บน้ำและน้ำประปา รวมถึงการดูแลราคาพืชผลทางการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ส่วนปัญหาที่พี่น้องประชาชนชาวหนองพอกเสนอมา ทั้งเรื่องถนน ก็จะให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว อ่างกักเก็บน้ำ จะถูกบรรจุในแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำที่ต้องให้ทำโดยเร็วเช่นกัน รวมถึงเรื่องน้ำประปาด้วย


ส่วนเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต นายกฯ ย้ำว่าไตรมาสสี่ปีนี้ได้รับแน่นอน นายกฯ กล่าวถึงการดูแลแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยจะต้องกำจัดเรื่องหนี้นอกระบบให้หมดไป นำสภาพคล่องเข้าสู่พี่น้องประชาชน  ขณะที่ปัญหายาเสพติดก็จะต้องไม่ถูกพอกพูนและถูกกำจัดออกไปเช่นกัน นายกฯ ยืนยันรัฐบาลนี้ทุกคนทำงานเพื่อประชาชน ขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาล และ สส.ทุกคนในการทำงานเพื่อประชาชนต่อไปด้วยภาพจาก รัฐบาลไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง