TrueID

กสทช. แจงยังไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการ การควบรวมบริษัทโฮลดิ้งของทรูและดีแทค

กสทช. แจงยังไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการ การควบรวมบริษัทโฮลดิ้งของทรูและดีแทค
มติชน
24 พฤศจิกายน 2564 ( 07:08 )
18
กสทช. แจงยังไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการ การควบรวมบริษัทโฮลดิ้งของทรูและดีแทค

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานโทรคมนาคม เปิดเผยถึงการหารือเบื้องต้นระหว่างกลุ่มทรูกับทาง กสทช. ว่า เป็นเรื่องของนโยบายบริษัทแม่ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และกลุ่มเทเลนอร์ ร่วมกันสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) บริษัทโฮลดิ้งของทรูและดีแทค เพื่อรวมกันตั้งบริษัทบริษัทใหม่เพื่อรับซื้อหุ้นซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัทโฮลดิ้งของทรูและดีแทค ไม่ได้อยู่ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ของ กสทช. ซึ่ง กสทช. ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้

 

 

นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้สังคมไทยเข้าใจผิดกันหมดว่าเป็นการควบรวมบริษัทลูกของทรูและดีแทค คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) กับ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ตามที่ทางกลุ่มทรูพูดมายังไม่ได้มีการควบรวมบริษัทลูกตรงนี้ อย่างไรก็ตามถ้ามีการควบรวมบริษัทลูกขึ้นมา ต้องมีการทำกฎระเบียบของ กสทช. เพราะ TUC และ DTN อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ กสทช. โดยกระบวนการเบื้องต้นต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประเมินว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด ทาง กสทช. มีสิทธิจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้

 

“การรวมบริษัทโฮลดิ้งของทรูและดีแทค ต้องให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เป็นผู้ตรวจสอบ เหมือนกรณีของบริษัทโฮลดิ้งของทางซีพีซื้อกิจการห้างค้าปลีกเทสโก้โลตัส ทั้งนี้ขอยืนยันว่าผู้บริโภคที่ใช้บริการของทรูและดีแทค ยังไม่ได้รับผลกระทบในการให้บริการ และในเร็วๆนี้จะมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงกับสังคมว่า กสทช. ยังไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการตรงนี้ได้” นายสุทธิศักดิ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง