รีเซต

ข่าวดี เปิดรับสมัครคนไทยชาย-หญิง ทำงานบนเครื่องบิน 400 อัตรา เงินเดือนกว่า 4.2 หมื่นบาท

ข่าวดี เปิดรับสมัครคนไทยชาย-หญิง ทำงานบนเครื่องบิน 400 อัตรา เงินเดือนกว่า 4.2 หมื่นบาท
TNN ช่อง16
3 มิถุนายน 2567 ( 10:12 )
38
ข่าวดี เปิดรับสมัครคนไทยชาย-หญิง ทำงานบนเครื่องบิน 400 อัตรา เงินเดือนกว่า 4.2 หมื่นบาท

วันนี้ ( 3 มิถุนายน 2567) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 400 อัตรา กับนายจ้างบริษัท Cathay Pacific Airways Limited ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 


เงินเดือน 9,100 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 42,978 บาท ค่าล่วงเวลา ชม.ละ 180 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 850 บาท โดยมีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี นายจ้างจ่ายค่าเช่าที่พัก ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 2 เดือนละ 7,000 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 33,060 บาท ปีที่ 3 เดือนละ 5,800 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 27,393 บาท ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและผู้อยู่ในอุปการะ และความคุ้มครองประกันภัย 


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครโดยตรงที่เว็บไซต์บริษัท careers.cathaypacific.com/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือหากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีประสบการณ์เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทย หากสามารถสื่อสารภาษาที่สามได้ หรือมีประสบการณ์ด้านสายการบิน การบริการ หรืออุตสาหกรรมการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 


ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและอัพโหลดเอกสารทางเว็บไซต์ careers.cathaypacific.com ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ กรณี IELTS (Academic) ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ TOEIC ทักษะการอ่านและการฟัง ระดับ 325 


การรับสมัครในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,600 บาท 


ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร" และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Cathay Pacific Airways Limited ทาง email: ppl8orec@cathaypacific.com หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694ภาพจาก AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง