รีเซต

'ศรัทธาสมุทร' เปิดลงมติ 'ทรงผมนักเรียน' ให้เลือกแบบที่ต้องการ คาดได้ผลสรุปสิ้นเดือนนี้

'ศรัทธาสมุทร' เปิดลงมติ 'ทรงผมนักเรียน' ให้เลือกแบบที่ต้องการ คาดได้ผลสรุปสิ้นเดือนนี้
มติชน
5 มิถุนายน 2565 ( 21:40 )
170
'ศรัทธาสมุทร' เปิดลงมติ 'ทรงผมนักเรียน' ให้เลือกแบบที่ต้องการ คาดได้ผลสรุปสิ้นเดือนนี้

โรงเรียนดังแก้ปัญหาดราม่าเรื่องทรงผม จัดประชามติแบบทรงผมนักเรียนใหม่ หวังลดความขัดแย้ง ส่งเสริมประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน ที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำ จ.สมุทรสงคราม มีการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางวิไล ออกกิจวัตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลนักเรียนระหว่างผู้ปกครอง

 

ภายหลังการประชุม นายพงศธร ชัยวัตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร พร้อมสภานักเรียนได้จัดให้มีการลงประชามติ เรื่อง ทรงผมนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า ครูเก่า ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน เรื่องทรงผมนักเรียน ซึ่งยังมีข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกันแตกต่างกันให้ได้ข้อยุติร่วมกันตามแนวทางประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการสร้างระเบียบทรงผมใหม่ที่ทุกฝ่ายยอมรับและปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

 

นายพงศธรกล่าวว่า ปัญหาทรงผมนักเรียนเป็นข้อถกเถียงกันมานานหลายสิบปีว่าควรจะเปลี่ยนแปลงระเบียบทรงผมหรือไม่ อย่างไร ยิ่งปัจจุบันยังทวีความรุนแรงมากขึ้น ครั้งนี้จึงจัดให้มี การลงประชามติ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันโรงเรียนศรัทธาสมุทรได้ใช้สิทธิของตนเองคนละ 1 เสียง ผ่านแบบลงประชามติที่มีการเปรียบเทียบระเบียบเก่าและระเบียบใหม่ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของนักเรียนให้ได้เลือกแบบที่ต้องการ เพื่อเป็นข้อยุติร่วมกันในการร่างระเบียบใหม่ เพื่อมาใช้ร่วมกันลดความขัดแย้ง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับครูที่จะมีสมาธิในการสอน และนักเรียนจะได้ตั้งใจเรียนไม่ฝักใฝ่เรื่องทรงผมอีก นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เรียกร้องสิ่งต่างๆ ก็ต้องเคารพสิทธิและฟังเสียงผู้อื่นด้วยเช่นกัน จึงเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ใช้เสียงข้างมากเป็นกติกาตัดสินว่าแนวทางไหนเหมาะสมกับส่วนรวมมากที่สุด

นายพงศธรกล่าวว่า การลงประชามติครั้งนี้ทำแบบเปิดเผยและโปร่งใส ฝ่ายสภานักเรียน ซึ่งมีนักเรียนและครูที่ปรึกษาเป็นผู้เก็บดูแลแบบลงประชามติทั้งหมด ด้านในจะอธิบายถึงระเบียบเก่าทรงผม นักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ทั้งชายและหญิง ซึ่งนักเรียนจะขอให้ไว้ผมยาวมากขึ้น เช่น เดิมนักเรียนชาย ม.ต้น จะตัดข้างเกรียน ด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร นักเรียนขอเปลี่ยนเป็นด้านข้างเป็นรองหวี ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร, เดิมนักเรียนหญิง ม.ต้น จะไว้ผมด้านข้างไม่เกินร่องริมฝีปากล่าง นักเรียนขอเปลี่ยนเป็นด้านข้างเป็นรองหวี ด้านหน้ายาวเสมอลายคาง, เดิมนักเรียนชาย ม.ปลาย จะไว้ผมด้านข้างรองหวีเบอร์ 2 นักเรียนขอเปลี่ยนเป็นรองทรงสูง เป็นต้น

 

“คาดว่าประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะได้ข้อสรุป และจะนำเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเห็นชอบประกาศเป็นระเบียนทรงผมต่อไป ซึ่งหวังว่าเพื่อได้ระเบียบใหม่แล้วผู้ปกครองและนักเรียนจะปฏิบัติตามระเบียบใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้องค์กรศรัทธาสมุทรเดินหน้าไปอย่างมั่นคง ไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องทรงผมอีกต่อไป” นายพงศธรกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง