มท.สั่งผู้ว่าฯทำตาม ศบค.เข้มข้น สั่งเปิด-ปิดร้านสะดวกซื้อเวลาเดียวกันทั่วประเทศ

มท.สั่งผู้ว่าฯทำตาม ศบค.เข้มข้น สั่งเปิด-ปิดร้านสะดวกซื้อเวลาเดียวกันทั่วประเทศ
มติชน
15 เมษายน 2563 ( 12:57 )
43
มท.สั่งผู้ว่าฯทำตาม ศบค.เข้มข้น สั่งเปิด-ปิดร้านสะดวกซื้อเวลาเดียวกันทั่วประเทศ

“ปลัดมหาดไทย” สั่งการผู้ว่าฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้จังหวัดดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1-3 รวมทั้งมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

 

จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ข้อมูลและชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศและข้อกำหนด รวมทั้งมติของ ศบค. ดังนี้ 1.ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของแต่ละจังหวัด 2.ดำเนินมาตรการตามแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง อย่างเข้มข้นต่อเนื่องในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตามแนวทางของ ศบค.

 

เบื้องต้นถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และ 3.กำหนดปิดร้านสะดวกซื้อเวลาเดียวกันทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศและข้อกำหนดแห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรอผลการประเมินสถานการณ์ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการควบคุมโรคติดต่อตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่จะนำเสนอต่อ ศบค. พิจารณาในภาพรวมทั้งประเทศต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง