เขตเศรษฐกิจพิเศษปัญหาเพียบ ท้องถิ่น 14 ตำบลรุมยำนโยบายรัฐบาล

เขตเศรษฐกิจพิเศษปัญหาเพียบ ท้องถิ่น 14 ตำบลรุมยำนโยบายรัฐบาล
มติชน
6 สิงหาคม 2563 ( 08:50 )
36
เขตเศรษฐกิจพิเศษปัญหาเพียบ ท้องถิ่น 14 ตำบลรุมยำนโยบายรัฐบาล

เขตเศรษฐกิจพิเศษพบปัญหาเพียบ ผู้บริหารเทศบาล อบต. 14 ตำบล ภาคเอกชน ภาคประชาชนรุมยำนโยบาย รัฐบาลคุยมีที่ดินจำนวนมากแต่นักลงทุนหนีทำอะไรไม่ได้ ยันต้องการมีรายได้จากค่าธรรมเนีนมแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก นายเทอดเกียรติ์ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล ทั้งหมด 14 ตำบล จากพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ

 

โดยในที่ประชุมได้แจ้งข่าวสารความคืบหน้า และอุปสรรคปัญหาในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ เช่นปัญหาที่ดิน ที่ยังมีปัญหามากทั้ง 14 ตำบล ที่ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะปัญหาเป็นที่ดินของรัฐเป็นพื้นีทีภทบ.สปก. ไม่สามารถก่อสร้างใดๆ หรือแม้แต่ที่ดินราชพัสดุยังมีปัญหา และปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่มาอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทางท้องถิ่นไม่มีรายได้จากแรงงานต่างด้าว แต่ต้องมาแบกรับปัญหาที่ตามมากับแรงงานต่างด้าว เช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และอื่นๆมากมาย เช่นปัญหาขยะ โรคติดต่อ เป็นต้น

 

ในที่ประชุมเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒานาเศรษฐกิจ ควรให้องค์กรท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่มาบริหารแรงงานต่างด้าวเอง และควรมีรายได้จากค่าธรรมเนียม ซึ่งท้องถิ่นทั้ง 14 ตำบลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจจะร่วมกันลงชื่อนำเสนอพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีภาษีล้อเลื่อน ภาษีแวต(VAT) และภาษีน้ำมัน ที่ท้องถิ่นควรได้ค่าธรรมเนียมด้วย

 

ส่วนปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมีทั้งหมด 87,000 ไร่ แต่พื้นที่ร้อยละ70 ไม่สามารถทำอะไรได้ ไม่มีโฉนดที่ดิน นักลงทุนไม่สามามรถที่จะลงทุนอะไรได้ จึงไม่เข้าใจว่า รัฐบาลประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ออะไร เมื่อทำอะไรไม่ได้

 

นายเทอดเกียรติ์ กล่าวว่า ควรจัดรายได้จากแรงงานต่างด้าวให้กับท้องถิ่นตามสมควร วันนี้มีแรงงานต่างด้าวทำงานในท้องถิ่น ท้องถิ่นไม่ได้อะไร จึงอยากนำเสนอการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใหม่นั้น ต้องนำแรงงานเข้ามาสู่ระบบ และจัดรายได้ หรือค่าธรรมเนียมให้ท้องถิ่นตามสัดส่วนจำนวนคน หรือ ที่รัฐเห็นสมควร ซึ่งดีกว่าปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้ ไม่ได้อะไรโดย วิธีดังกล่าวจะทำให้แรงงานกลับมาเข้ามาสู่ระบบมากขึ้น ทั้งนี้แรงงานในพื้นที่มีทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะรวมตัวกันนำเรื่องเสนอรัฐบาลต่อไป

 

นายบุญธรรม กิกสันเทียะ นายกอบต.พบพระ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากแรงงานต่างด้าวให้กับท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลเอง ขอให้รัฐอย่าไปมองแต่เรื่องความมั่นคง แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดนเป็นเรื่องธรรมดาที่มีมานาน ทั้งในระบบ และนอกระบบ ถ้ามองเรื่องความมั่นคงให้มองไปที่กทม.โดยเฉพาะพื้นที่มหาชัย ซึ่งมีแรงงานนับล้านคน อย่ามาดูพื้นที่ชายแดนเลย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง