รีเซต

เปิดสถานการณ์น้ำท่วมโคราชกระทบ 12 อำเภอ ตัวเมืองอ่วมเดือดร้อน 10 ตำบล

เปิดสถานการณ์น้ำท่วมโคราชกระทบ 12 อำเภอ ตัวเมืองอ่วมเดือดร้อน 10 ตำบล
TNN ช่อง16
21 ตุลาคม 2564 ( 08:12 )
93
เปิดสถานการณ์น้ำท่วมโคราชกระทบ 12 อำเภอ ตัวเมืองอ่วมเดือดร้อน 10 ตำบล

วันนี้ ( 21 ต.ค. 64 )ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดนครราชสีมา สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรวม 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง อ.คง อ.เมืองยาง อ.ประทาย อ.สีคิ้ว อ.พิมาย อ.ด่านขุนทด อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.ปักธงชัย อ. เมืองนครราชสีมา เละ อ.โนนไทย รวม 58 ตำบล 280 หมู่บ้าน1 เทศบาลนคร 12 ชุมชน 7,403 ครัวเรือน ประกอบด้วย

- อ.โนนสูง มีพื้นที่ประสบภัย รวม 9 ตำบล 38 หมู่บ้าน 519 ครัวเรือน

- อ.คง รวม 7 ตำบล 27 หมู่บ้าน 114 ครัวเรือน

- อ.เมืองยาง รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน 9 ครัวเรือน

- อ.ประทาย รวม 3 ตำยล 9 หมู่บ้าน 22 ครัวเรือน

- อ.สีคิ้ว รวม1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 2 ครัวเรือน

- อ.พิมาย รวม 7 ตำบล 84 หมู่บ้าน 259 ครัวเรือน

- อ.ด่านขุนทด รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน 176 ครัวเรือน

- อ.โนนไทย รวม 4 ตำบล 18 หมู่บ้าน 634 ครัวเรือน

- อ.สูงเนิน รวม 8 ตำบล 47 หมู่บ้าน 1,638 ครัวเรือน

- อ.ขามทะเลสอ รวม 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน 36 ครัวเรือน

- อ.ปักธงชัย รวม 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน 22 ครัวเรือน

- อ.เมือง รวม 10 ตำบล 36 หมู่บ้าน 1,714 ครัวเรือน

 

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา รวม 1 เทศบาลนคร 12 ชุมชน 2,259 ครัวเรือน ถนน 4 สาย สถานที่ราชการ 10 แห่ง วัด 2 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนมิตรภาพ ซ.4 388 ครัวเรือน , ชุมชน สำโรงจันทร์ 140 ครัวเรือน, ชุมชนหลังวัดสามัคคี 105 ครัวเรือน, หมู่บ้านวีไอพี, ชุมชนท่าตะโกพัฒนา 275 ครัวเรือน, ชุมชนตะคองเก่า 221 ครัวเรือน, ชุมชนหลัง รพ. 207 ครัวเรือน, ชุมชนเซ็นแมรี่, ชุมชนประปาพัฒนา 94 ครัวเรือน, ชุมชนมหาชัย-อุดมพร 310 ครัวเรือน, ชุมชนเกษตรสามัคคี1 จำนวน 123 ครัวเรือน , ชุมชนเกษตรสามัคคี 2 จำนวน 180 ครัวเรือน และ ชุมชนบุมะค่า 217 ครัวเรือน

 

 

สถานที่ราชการประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา, วิทยาลัยอาชีวะศึกษา, โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา, โรงเรียนสุรนารีวิทยา, โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ), สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่ 2, วัดโคกไผ่, สำนักงานทางหลวงนครราชสีมา1-2 , มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และ วัดศาลาลอย

 

ถนนที่ถูกน้ำท่วม4 สายประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 204 ทางเลี่ยงเมืองตอนสามแยกปักธงชัย-จอหอ น้ำท่วมผิวทางการจราจรสูง 20-30 ซม. ระยะทางประมาณ 1 กม., ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 กม. 148+500+149+400, ถนนสุระ 2 (นม.1120) ถนนสิริราชธานี(ทางเข้าประโดก-โคกไผ่) -ถนนทางเผือกทางเข้า รพ.มหาราชนครราชสีมา สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

นอกจากนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย) ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 รวม 31 อำเภอ 218 ตำบล 2,164 หมู่บ้าน 23 ชุมชน ได้แก่ อำเภอโนนสูง ด่านขุนทด ปักธงชัย วังน้ำเขียว โชคชัย ครบุรี ปากช่อง เสิงสาง พิมาย โนนไทย จักราช เฉลิมพระเกียรติ พระทองคำ เทพารักษ์ แก้งสนามนาง เมืองนครราชสีมา ชุมพวง สูงเนิน ขามสะแกแสง คง ห้วยแถลง บ้านเหลื่อม หนองบุญมาก บัวใหญ่ สีคิ้ว ประทาย โนนแดง ขามทะเลสอ สีดา เมืองยาง และลำทะมนชัย

 

จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ 6 อำเภอ 10 ตำบล มีผู้อพยพทั้งสิ้น รวม 410 คน ปัจจุบัน มีประชาชนอพยพ 2 แห่ง 2อำเภอ 2ตำบล ได้แก่ อำเภอโนนสูง(วัดด่านติง 7 คน ตำบลจันอัด) และอำเภอโนนไทย (ศาลา SML 15 ราย ตำบลกำปัง)

 

ข้อมูลจาก :  ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา

ภาพจาก   :   ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง